Papierosy przemyt

Nie powiodły się próby przemytu papierosów ukrytych w pociągach towarowych wjeżdżających do Polski. 

• Na granicy z Białorusią w Terespolu nielegalny towar został zatrzymany przez funkcjonariuszy lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. 

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Terespolu wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Terespola prowadzą wspólne kontrole mające na celu przeciwdziałanie przemytowi do Polski wyrobów akcyzowych. W ostatnich dniach funkcjonariusze udaremnili kilka dużych prób przemytu papierosów, które ukryte były w pociągach towarowych – w legalnie wwożonych do Polski ładunkach. 

W trzech przypadkach towarem „przykrywkowym” dla przemytu była drewniana zrębka. W ostatnich miesiącach to właśnie w zrębce funkcjonariusze z przejścia kolejowego w Terespolu najczęściej znajdują nielegalne papierosy. 

W kolejnym pociągu papierosy ukryte były w ładunku betonowych bloczków i wyrobów z cementu. Jeszcze inny skład towarowy załadowany był legalnie wwożoną do Polski płytą pilśniową, pomiędzy którą funkcjonariusze KAS i SG znaleźli aż 12,4 tys. paczek papierosów. 

Łącznie, w wyniku pięciu przeprowadzonych kontroli, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z Terespola zajęli blisko 29,4 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej 440 tys. złotych. 

Przemyt hurtowych ilości papierosów udaremnili też funkcjonariusze celno-skarbowi z Oddziału Celnego w Małaszewiczach i komórki realizacji Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Papierosy ukryte były w jednym z wagonów składu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski. Spod kilku ton drewnianej zrębki funkcjonariusze wydobyli w sumie 4495 paczek papierosów o szacunkowej wartości ponad 66 tys. złotych.