Amputacje kończyn

 

W pełni przytoczone fakty dotyczące COVID-19, dostarczone przez ekspertów w tej dziedzinie, aby pomóc naszym czytelnikom dokonać realistycznej oceny ryzyka. (Regularne aktualizacje poniżej).

„Jedynym sposobem walki z zarazą jest uczciwość”. ( Albert Camus, 1947)

Przegląd

 1. Śmiertelność: Zgodnie z najnowszymi badaniami immunologicznymi, ogólny wskaźnik śmiertelności zakażeń (IFR) covid-19 w populacji ogólnej wynosi około 0,1% do 0,5% w większości krajów, co jest najbardziej porównywalne ze średnimi pandemiami grypy z 1957 i 1968 roku. .
 2. Leczenie: W przypadku osób z grupy wysokiego ryzyka lub dużej ekspozycji wczesne lub profilaktyczne leczenie jest niezbędne, aby zapobiec postępowi choroby. Według licznych badań międzynarodowych wczesne leczenie ambulatoryjne COVID może zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zgonów o około 75%.
 3. Profil wieku: średni wiek zgonów z powodu COVID wynosi ponad 80 lat w większości krajów zachodnich ( 78 w USA), a około 5% zmarłych nie miało żadnych poważnych warunków wstępnych. Dlatego wiek i profil ryzyka śmiertelności z powodu COVID są porównywalne z normalną śmiertelnością, ale proporcjonalnie ją zwiększają.
 4. Domy opieki: W wielu krajach zachodnich aż dwie trzecie wszystkich zgonów z powodu zakażenia wywołanego przez COVID miało miejsce w domach opieki, które wymagają ukierunkowanej i humanitarnej ochrony. W niektórych przypadkach mieszkańcy domów opieki umierali nie z powodu koronawirusa, ale z tygodni stresu i izolacji.
 5. Nadmierna śmiertelność: w większości krajów zachodnich ‘pandemia’ zwiększyła śmiertelność o 5% do 15% w 2020 r. Do 30% dodatkowych zgonów nie było spowodowanych przez COVID, ale przez pośrednie skutki ‘pandemii’ i blokady (np. Mniej terapii raka i pacjentów z zawałem serca).
 6. Przeciwciała: do końca 2020 r. seroprewalencja przeciwciał wynosiła od 10% do 30% populacji w większości krajów zachodnich. Przy poziomach seroprewalencji powyżej 30% w wielu regionach zaobserwowano znaczny spadek wskaźnika zakażeń.
 7. Objawy: do 40% wszystkich zakażonych osób nie wykazuje żadnych objawów. Ogólnie rzecz biorąc, około 95% wszystkich ludzi ma co najwyżej łagodne lub umiarkowane objawy i nie wymaga hospitalizacji. Wczesne leczenie ambulatoryjne może znacznie zmniejszyć liczbę hospitalizacji.
 8. Długie zakażenie: Około 10% objawowych osób doświadcza ostrej lub długiej choroby zakaźnej, tj. objawów lub wyczerpania, które mogą utrzymywać się przez kilka tygodni lub miesięcy. “Długi covid” dotyka również młodsze i wcześniej zdrowe osoby, u których początkowa choroba była raczej łagodna.
 9. Transmisja: Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, głównymi drogami przenoszenia wirusa są aerozole i kropelki wewnątrz pomieszczeń wytwarzane podczas mówienia lub kaszlu, podczas gdy aerozole na zewnątrz oraz większość powierzchni obiektów wydają się odgrywać niewielką rolę. Sezon koronawirusowy na półkuli północnej trwa od około listopada do kwietnia.
 10. Maseczki: Wciąż istnieje niewiele naukowych dowodów na skuteczność masek z materiału w populacji ogólnej, a wprowadzenie obowiązkowych maseczek nie mogło powstrzymać ani spowolnić epidemii w większości krajów. Niewłaściwe użycie maseczki może zwiększyć ryzyko infekcji.
 11. Dzieci i szkoły: W przeciwieństwie do grypy, ryzyko choroby i przeniesienia zakażenia u dzieci jest raczej niskie w przypadku COVID. Nie było i nie ma zatem medycznego powodu do zamykania szkół podstawowych lub innych środków skierowanych specjalnie do dzieci.
 12. Śledzenie kontaktów: badanie WHO z 2019 r. dotyczące środków przeciwko pandemii grypy wykazało, że z medycznego punktu widzenia śledzenie kontaktów „nie jest zalecane w żadnych okolicznościach”. Aplikacje do śledzenia kontaktów na telefonach komórkowych również okazały się nieskuteczne w większości krajów.
 13. Testy PCR: Zestawy testów używane na całym świecie mogą w niektórych przypadkach dawać fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki lub reagować na niezakaźne fragmenty wirusa z poprzedniej infekcji. W związku z tym istotnym parametrem jest tzw. próg cyklu lub wartość ct.
 14. Mutacje wirusa: Podobnie jak w przypadku wirusów grypy, mutacje występują często w koronawirusach. Większość z tych mutacji jest nieistotnych, ale niektóre z nich mogą do pewnego stopnia zwiększać zdolność przenoszenia, zjadliwość lub unikanie odporności przez wirusa.
 15. Zamknięcia: W przeciwieństwie do wczesnych kontroli granicznych, blokady nie miały znaczącego wpływu na pandemię. Według ONZ blokady mogą zagrozić egzystencji 1,6 miliarda ludzi i zepchnąć dodatkowe 150 milionów dzieci w ubóstwo.
 16. Szwecja: W Szwecji śmiertelność z powodu COVID w 2020 r. bez blokady była porównywalna z silnym sezonem grypowym i zbliżona do średniej UE. Około 60% zgonów w Szwecji miało miejsce w placówkach opiekuńczych, a średni wiek zgonów z powodu zakażeń szwedzkich wynosił około 84 lat.
 17. Szczepionki: Badania w świecie rzeczywistym wykazały wysoką skuteczność szczepionek u osób w wieku do 60 lat, ale nie u osób powyżej 80 roku życia. W niektórych przypadkach  po szczepieniach pokrywających wirusa odnotowano poważne zdarzenia niepożądane lub nagłe zgony. Ich długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność pozostają nieznane.
 18. Media: Doniesienia w wielu mediach były nieprofesjonalne, zwiększyły strach i panikę wśród ludności i doprowadziły do  stukrotnego przeszacowania śmiertelności wirusa COVID. Niektóre media wykorzystywały nawet manipulacyjne zdjęcia i filmy, aby dramatyzować sytuację.
 19. Pochodzenie wirusa: pochodzenie nowego koronawirusa pozostaje nieznane, ale dowody wskazują obecnie na przypadek zapalenia płuc podobnego do COVID w chińskiej kopalni w 2012 r., którego próbki wirusa zostały zebrane, przechowywane i badane przez Instytut Wirusologii w Wuhan (WIV) .
 20. Nadzór: Informator NSA Edward Snowden ostrzegł, że pandemia koronawirusa może zostać wykorzystana do rozszerzenia globalnego nadzoru. Wiele rządów ograniczyło podstawowe prawa swoich obywateli i ogłosiło plany wprowadzenia cyfrowych paszportów szczepionek biometrycznych.