Pamiątka Śmierci Jezusa

Jak co roku Świadkowie Jehowy organizują co roczne święto Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa,która odbywa się na całym świecie. Pamiętamy,że każdego roku Świadkowie Jehowy roznosili zaproszenia i wręczali je osobom zainteresowanym. W tym roku jednak nikt nie puka do drzwi,nie widać Świadków Jehowy na ulicach.Zwróciliśmy się z zapytaniem do Świadków o informacje na temat Święta Pamiątki Śmierci Jezusa oraz jak ta uroczystość się odbywa w dobie dzisiejszych restrykcji.

Ten rok był szczególny. Aby dostosować się do obostrzeń   Świadkowie Jehowy wykonali wiele telefonów,oraz napisali dziesiątki e-maili. Od ponad roku spotykają się w trybie wideokonferencji za pośrednictwem różnych aplikacji  i co trzeba przyznać robią to w mistrzowski sposób. Osoby po 60,70,80 roku życia korzystają z tabletów łącząc się dwa razy w tygodniu na zebrania,które wcześniej odbywały się w Salach Królestwa ( Budynki w których Świadkowie zgromadzali się przed pandemią).Co trzeba przyznać pokazuje jak osoby będące ŚJ bardzo poważnie podchodzą do Swoich zebrań.Z wielkim zaangażowaniem uczą się nowinek technicznych. 
Takie słowo jak ZOOM,Raise Hand to dla osób w podeszłym wieku nie jest słowem obcym,wręcz przeciwnie. 

Pamiątka Śmierci Jezusa
Pamiątka Śmierci Jezusa.Foto.Dzięki uprzejmości Świadków Jehowy. jw.org

Kościoły różnych wyznań maja wiele świąt i uroczystości. Świadkowie Jehowy(ŚJ) czytając Pismo Święte – Biblię , dowiedzieli się ,że Jezus kazał obchodzić , tylko jedną uroczystość , Pamiątkę swojej śmierci.

Kiedy wraz z apostołami spotkał się na ostatnich w swoim życiu, obchodach żydowskiego święta Paschy( Jezus i apostołowie byli Żydami i obowiązywało ich postanowienie Prawa Mojżeszowego dotyczącego corocznego obchodzenia święta Paschy ,które upamiętniało wyjście Żydów/ Izraelitów z Egiptu) , po zakończeniu części poświęconej żydowskiej uroczystości ,Jezus wypowiedział słowa znane wielu chrześcijanom.

Np. w Ewangelii wg Łukasza rozdział 22 wersety 19 i 20 czytamy „Wziął też chleb, złożył podziękowania, połamał go i dał im, mówiąc: „Ten chleb oznacza moje ciało, które ma być dane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę20 To samo zrobił z kielichem.

Po posiłku paschalnym powiedział: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma być za was wylana.” (fragmenty z Pisma Świętego cytujemy z przekładu Nowego Świata , wydanie do studium z roku 2020, wydawnictwo Świadków Jehowy)

Po śmierci Chrystusa chrześcijanie kontynuowali coroczne obchody Wieczerzy Pańskiej.

Wskazuje na to wypowiedź apostoła Pawła skierowana do chrześcijan ze zboru w Koryncie ,
1 Koryntian rozdział 11 wersety 23 – 29
. „Przekazałem wam to, co sam otrzymałem od Pana, że Pan Jezus tej nocy, której miał być zdradzony, wziął chleb, 24 złożył podziękowania, połamał go i rzekł: „Ten chleb oznacza moje ciało, które ma być dane za was.
Czyńcie to na moją pamiątkę”.

25 To samo zrobił z kielichem.
Po posiłku paschalnym powiedział: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi. Ilekroć będziecie z niego pić, czyńcie to na moją pamiątkę”.

26 Bo za każdym razem, gdy jecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, aż on przyjdzie.

27 Dlatego kto by jadł ten chleb lub pił z kielicha Pańskiego niegodnie, poniesie winę za zlekceważenie ciała i krwi Pana.

28 Najpierw niech człowiek skrupulatnie siebie przebada i upewni się, czy jest godny, a dopiero potem niech je chleb i pije z kielicha.

29 Bo kto je i pije, nie rozumiejąc znaczenia tego ciała, ściąga na siebie wyrok.”

Apostoł Paweł napisał te słowa ,ponieważ wśród chrześcijan żyjących w tym greckim mieście istniały rozbieżności co do tego jak powinna wyglądać ta uroczystość.

Wydaje się ,ze po tych wyjaśnieniach , chrześcijanie w tym mieście i innych miastach ,trzymali się zaleceń apostoła.
Opisanego przez apostoła Pawła wzorca trzymają się dzisiaj ŚJ.
We wszystkich zborach ŚJ na naszym globie ,uroczystość to rozpoczyna się wspólnym zaśpiewaniem pieśni i modlitwą.
Po niej jeden z nadzorców ,przedstawia w około godzinnym przemówieniu, zarys historyczny uroczystości, omawia, dlaczego śmierć Jezusa była konieczna dla zbawienia ludzkości, kto może odnieść z tego pożytek i co możemy dzisiaj zrobić by okazać wdzięczność za to co uczynił dla nas Jezus.

Wyjaśnia także co oznaczają symbole Pamiątki/Wieczerzy- czerwone, wytrawne wino ,przaśny chleb( zrobiony tylko z wody i mąki) oraz wyjaśnia kto może spożyć cząstkę tych emblematów.

Zgodnie ze słowami Jezusa, które przytoczyłem z Ewangelii .wg Łukasza ,wino oznacza bezgrzeszną krew Jezusa, chleb bezgrzeszne ciało.
Kolejnym etapem uroczystości jest podanie obecnym do ręki kielicha z winem i talerzyka z chlebem.
Zdecydowana większość ŚJ nie spożywa wina i chleba.
Uważamy ,że zgodnie z przytoczonymi wcześniej słowami z listu 1 Koryntian ,nie wszyscy są godni spożywać w/w ,symbole/emblematy.
Te symbole spożywają osoby , które podobnie jak apostołowie i większość uczniów Jezusa z I w.ne , są przekonani, że zostali powołani przez Boga do wspólnego z Jezusem współrządzenia z nieba.
Osoby te są pewne , że po swojej śmierci zostaną powołani/ wzbudzeni z martwych do życia w niebie.
Taką też nadzieję miał apostoł Paweł .
Pozostali obecni na tej uroczystości ,ale nie spożywający wina i chleba , to osoby ,które mają nadzieję życia na ziemi .

Takich osób jest zdecydowanie więcej ,wyczekują one spełnienia słów Jezusa ,które są częścią tzw. Modlitwy Ojcze Nasz .
Ewangelia wg. Mateusz rozdział 6 werset 9,10 „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. 10 Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi”.

Te kwestie stara się omówić w swoim przemówieniu wyznaczony mówca. Uroczystość kończy się wspólnym zaśpiewaniem pieśni i modlitwą. Może jeszcze kilka słów dotyczących terminu uroczystości .

Termin ten ustala się zgodnie z tym jak uczeni żydowscy wyznaczają termin Paschy( wcześniej zaznaczyłem ,że Jezus ustanowił uroczystość Pamiątki w dzień Paschy).

Termin tego święta większość kościołów chrześcijaństwa, ustala podobnie .

Od pierwszego wiosennego nowiu księżyca w Palestynie , liczy się 14 dni.
Według kalendarza żydowskiego jest to 14 dzień miesiąca Nissan(pierwszy miesiąc żydowskiego kalendarza w czasach Jezusa).
Święto to jest zmienne ,ale generalnie wypada na przełomie naszego marca i kwietnia.
Zamieszczam krótką informację ze znanego źródła , które informuje jak ustalano datę tego święta.
The New Encyclopedia Britannica wyjaśnia, że „na samym początku Pascha chrześcijańska odbywała się jednocześnie z żydowską, to znaczy w czasie pierwszej (paschalnej) pełni Księżyca w pierwszym miesiącu wiosny (14-15 Nisan). W połowie II stulecia większość kościołów przeniosła tę uroczystość na niedzielę przypadającą po święcie żydowskim”.
ŚJ trzymają się wzorca z I w.ne i obchodzą rocznicę nie zmartwychwstania ,ale śmierci Jezusa Chrystusa.

A teraz trochę o sprawach technicznych.

W związku z pandemią covid-19 , wszystkie spotkanie religijne ŚJ , od marca 2020 r., odbywają się za pośrednictwem wideokonferencji.
ŚJ korzystają z różnych aplikacji umożliwiających korzystanie z takiej formy komunikacji ,dużym grupom osób.


Zdjęcia za uprzejmą zgodą Świadków Jehowy.jw.org

O określonych godzinach , członkowie każdego zboru SJ ,łączą się i wspólnie korzystają z pouczeń biblijnych, wzajemnych rozmów i swojego towarzystwa.
W taki też sposób – już po raz drugi – będzie przebiegała uroczystość Pamiątki Śmierci Jezusa we wszystkich zborach ŚJ na całym świecie.
Każda rodzina w tym roku ,sama przygotowuje chleb i wino.
Cieszymy się ,że chociaż tak możemy spotkać się z naszymi współwyznawcami.
Taki sposób spotkań wynika z szacunku do życia , nie chcemy nikogo niepotrzebnie narażać ,ponadto chcemy się stosować do zaleceń odpowiednich władz.
Mam nadzieję ,że zagadnienia doktrynalne , które poruszyłem, pomogą Państwu spojrzeć na najważniejsze święto chrześcijan z trochę innego punktu widzenia.
Na uroczystości Pamiątki Śmierci Jezusa było obecnych: w 2019 roku – 20 919 041 w 2020 roku – 17 844 773 – początek pandemii covid-19 ,nasze spotkania zaczynały się odbywać w nowej formule, wideokonferencji.

Gdybyście Państwo potrzebowali dodatkowych informacji zamieszczam linki do artykułów.
 

https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/faq/wieczerza-panska/

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1994200
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1990124
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1990125 

Bardzo dziękujemy Świadkom Jehowy za przesłane informacje,oraz zdjęcia.

Pamiątka
Pamiątka