Posterunek Policji

 Posterunek Policji.Po blisko 12 latach ponownie został otworzony Posterunek Policji w Milejowie. Jest to odpowiedź na oczekiwania przedstawicieli lokalnej społeczności i władz samorządowych. Posterunek będzie miał charakter prewencyjny. Mieści się w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Milejowie. Bieżące sprawy mieszkańcy będą mogli załatwić teraz bliżej swojego miejsca zamieszkania. Do ich dyspozycji będzie 5 policjantów.

Zdjęcie przedstawia budynek posterunku policji w Milejowie.

Dzisiaj otwarty został Posterunek Policji w Milejowie. Z uwagi na bezpieczeństwo i obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa otwarcie siedziby miało charakter symboliczny.

Pomieszczenie posterunku policji w Milejowie. Dwóch policjantów umundurowanych pracuje przy biurkach.

Dawna jednostka znajdująca się w tym samym miejscu została zlikwidowana w grudniu 2009 roku. Po przeprowadzonym w 2017 roku cyklu debat społecznych na temat bezpieczeństwa, Rada Sołecka Milejów – Osada podjęła działania w kierunku reaktywacji Posterunku Policji.

Spotkanie Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej z kierownikiem posterunku policji w Milejowie oraz Wójtem Milejowa.

Przedstawiciele władz samorządowych oraz społeczności lokalnych wskazywali na konieczność łatwego i stałego dostępu do policjantów, a także skrócenia czasu reakcji na zdarzenia. W związku z tym Wójt Gminy Milejów przeznaczył pomieszczenia budynku gminy na siedzibę Posterunku Policji a Rada Gminy podjęła decyzję sfinansowania prac modernizacyjnych. Budynek przystosowany jest również dla osób z niepełnosprawnością. Z kolei KWP w Lublinie wyposażyła pomieszczenia posterunku.

Pomieszczenie dyżurka policjant w granatowym mundurze pracuje przy biurku.

Symboliczne klucze do posterunku, inspektor Paweł Paździor Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej, wręczył powołanemu do pełnienia funkcji kierownika aspirantowi sztabowemu Szczepanowi Berneckiemu.

 Kierownik aspirant sztabowy Szczepan Bernecki.

W wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach  o łącznej powierzchni blisko  134 m2 służbę będzie pełnić 5 policjantów: kierownik, dwóch dzielnicowych oraz dwoje policjantów prewencji. Posterunek nie będzie czynny całodobowo. Podstawowe zadania funkcjonariuszy, to zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mieniu, a także bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Zgłoszenia interwenci pilnych przyjmował będzie tak jak do tej pory Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Przyjmowanie zawiadomień o przestępstwie i w  sprawach o  wykroczenia również będą przyjmowali policjanci z łęczyńskiej jednostki. Natomiast bieżące sprawy mieszkańców, obsługiwać będą policjanci prewencji oraz dzielnicowi według niżej wymienionych rejonów służbowych:

młodszy aspirant Wojciech Skalski przy biurku z założona maseczką patrzy w monitor komputera.

młodszy aspirant Wojciech Skalski

Obsługuje rejon gminy Milejów w skład którego wchodzą następujące miejscowości – Białka, Białka Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Jaszczów, Jaszczów Kolonia, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje Kolonia, Maryniów, Ostrówek Kolonia, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zgniła Struga, Popławy.

W pierwszym planie policjant na dyżure zwrócony do widza. W drugim planie inny funkcjonariusz pracuje przy biurku.
aspirant Łukasz Puchalski

Obsługuje rejon gminy Milejów w skład którego wchodzą następujące miejscowości – Górne, Antoniów, Antoniów Kolonia, Milejów, Milejów Osada, Starościce, Kajetanówka, Klarów, Zalesie.