Szczepionki na covid działają!

 Pozytywny wynik testu po szczepionce.Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wniosek udzieliło informacji, że pozytywny wynik testu na obecność wirusa wykazano u 37 833 zaszczepionych osób, a 1670 z nich zmarło. Natomiast w ciągu 14 dni od szczepienia zmarły 994 zaszczepione osoby.

Treść wniosku wraz z odpowiedzią:

Dnia 9 kwietnia 2021 16:02 Departament Analiz i Strategii <dep-as@mz.gov.pl> napisał(a):

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani korespondencję przekazuję następujące informacje.

1. Ile osób z pozytywnym testem na covid było zaszczepionych jedna dawką szczepionki na covid?

2. Ile osób z pozytywnym testem na covid było zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki na covid?

Ad. 1, 2

Uprzejmie informuję, że pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykazano u następującej liczby osób:

1) 33 215 osób po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;

2) 4668 osób po przyjęciu dwóch dawek szczepionki.

3. Ile osób hospitalizowanych z powodu covid było zaszczepionych jedą dawka szczepionki na covid?

4. Ile osób hospitalizowanych z powodu covid było zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki na covid?

Ad. 3, 4

Uprzejmie informuję, że dane leżące w kręgu Pani zainteresowania gromadzone są w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19 utworzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 625 z póżn. zm.), który jest rejestrem medycznym. Zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 657 z pózn. zm.) dane zawarte w rejestrach medycznych nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695).

5. Ile osób zmarłych z powodu covid było zaszczepionych jedna dawka szczepionki przeciw covid?

6. Ile osób zmarłych z powodu covid było zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw covid?

Ad. 5, 6

Liczba osób, która zmarła w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 po szczepieniu:

1) 1399 osób po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;

2) 271 osób po przyjęciu dwóch dawek szczepionki.

7. Ile osób zmarło w Polsce do 4 tygodni po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki na covid?

8. Ile osób zmarło w Polsce do 4 tygodni po przyjeciu drugiej dawki szczepionki na covid?

Ad. 7, 8

Informuję, iż nie dysponujemy danymi umożliwiającymi udzielenie odpowiedzi na pytani 7 i 8, natomiast stosując podział 14 dni, liczba osób zmarłych, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do 14 dni:

1) 822 osób zmarłych, u których potwierdzono zakażenie do 14 dni po pierwszej dawce szczepionki;

2) 172 osób zmarłych, u których potwierdzono zakażenie do 14 dni po drugiej dawce szczepionki.

Z poważaniem

Z up. Ministra Zdrowia

Bartosz Stawowski

Naczelnik