Fałszywe zarzuty wobec Świadków Jehowy uznane przez sąd za bezpodstawne

Fałszywe zarzuty wobec Świadków Jehowy pojawiają się sukcesywnie w Polskich mediach,które próbują postawić w fałszywym świetle tą Organizację prawnie zalegalizowaną w Polsce.

Wmawia się,iż jest to sekta która jest niebezpieczna, oraz nie zgłasza przypadków seksualnego wykorzystywania dzieci .Tak też było w Belgi gdzie za pośrednictwem prasy Centrum Opinii i informacji o Szkodliwych Organizacjach Sektowych (CIAOSAN) wobec jednego z Chrześcijańskich Zborów Świadków Jehowy w Belgii. 

Po zbadaniu sprawy, Izba ostatecznie uznała, że zarzuty rzekomego niezgłaszania  przez Świadków przypadków seksualnego wykorzystywania dzieci są bezpodstawne.

Swoją drogą to nasza redakcja przyjrzała się bliżej temu tematowi i musimy stwierdzić jednoznacznie,że nie widzieliśmy tyle materiałów,oraz tak rygorystycznego podejścia do w/w tematu w wiodącej religii w naszym kraju. 

Poniżej prezentujemy wyrok z Brukseli.

 

 

Dnia 5 października 2021 roku Izba Doradcza w Brukseli uznała za „niemające podstaw” zarzuty karne wobec organizacji non-profit o nazwie „Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy”, wniesione z inicjatywy Centrum Opinii i Informacji o Szkodliwych Organizacjach Sektowych (CIAOSN). Decyzja Izby, która jest decyzją ostateczną, została podjęta po rekomendacji prokuratora federalnego.

Śledztwo wszczęto w związku z fałszywymi zarzutami rozpowszechnianymi w mediach przez CIAOSN, jakoby Świadkowie Jehowy – wbrew artykułowi 422 bis oraz 442 quater belgijskiego kodeksu karnego – nie zgłaszali na policję przypadków seksualnego wykorzystania dziecka. Oddalając oskarżenia, Izba stwierdziła, że „jednostronne oświadczenia [CIAOSN]” nie były poparte żadnymi innymi dowodami w sprawie.

W gruncie rzeczy już od dziesięcioleci „Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy” w Belgii instruuje duszpasterzy Świadków Jehowy (starszych zboru), żeby oskarżenia o molestowanie dziecka były zgłaszane policji, kiedykolwiek zachodzi podejrzenie, że jakieś dziecko jest zagrożone. Tę długoletnią praktykę potwierdzają konkretne policyjne raporty, które pokazują, że starsi zboru osobiście informują policję o takich zarzutach. Jest to również zgodne z obowiązującym na całym świecie dokumentem dotyczącym polityki ochrony dzieci zatytułowanym „Oparte na Biblii stanowisko Świadków Jehowy w sprawie chronienia dzieci”, opublikowanym w oficjalnym serwisie internetowym Świadków Jehowy, jw.org. Jak powiedziano w punkcie 5 tego dokumentu, Świadkowie Jehowy upewniają się, „że działają zgodnie z przepisami dotyczącymi zgłaszania władzom przypadków wykorzystywania dzieci”. Nawet gdy nie istnieje prawny obowiązek informowania władz, ‛starsi zostaną poinstruowani’, żeby zgłosili taką sprawę, jeśli osobie małoletniej grozi niebezpieczeństwo ze strony domniemanego sprawcy1.

Dnia 18 czerwca 2021 roku Zbór Świadków Jehowy w Belgii wniósł przeciwko belgijskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości (odpowiedzialnemu za CIAOSN) powództwo cywilne o zniesławienie. Podstawą powództwa były fałszywe twierdzenia dotyczące polityki ochrony dzieci stosowanej przez Świadków Jehowy. Rozprawę sądową w sprawie tego powództwa o zniesławienie wyznaczono na 5 maja 2022 roku.

Komentując raporty, na których CIAOSN oparło swoje zarzuty, Holly Folk, światowej sławy ekspertka będąca profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Zachodniego Waszyngtonu, oświadczyła: „Te raporty opierają się na dziennikarstwie sensacyjnym, na błędnych danych z zakresu nauk społecznych oraz na niezrozumieniu istoty organizacji Świadków Jehowy” (Jehovah’s Witnesses and Sexual Abuse: 2. Belgium and The Netherlands, bitterwinter.org).

Świadkowie Jehowy ściśle trzymają się Biblii, która potępia seksualne wykorzystywanie dzieci jako przestępstwo. Od ponad 35 lat udostępniają w czasopismach Strażnica i Przebudźcie się! oraz w książkach i filmach materiały zapewniające rodzicom wyraźne, aktualne i praktyczne wskazówki na temat chronienia dzieci przed złem, jakim jest seksualne wykorzystywanie dzieci (takie materiały edukacyjne można znaleźć na przykład na stronie 12 czasopisma Strażnica z maja 2019 roku oraz na stronie 3 dokumentu „Oparte na Biblii stanowisko Świadków Jehowy w sprawie chronienia dzieci”2). Materiały te są powszechnie dostępne w serwisie jw.org w setkach języków.

W imieniu Biura Informacji Publicznej Świadków Jehowy

Robert Warda Lokalny Rzecznik Prasowy Świadków Jehowy

Tel. 793-958-414

E-mail: rwarda@jw.org