Polski żołnierz pełniący służbę na granicy zdezerterował na Białoruś. Żołnierz służył w 16 pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej– uciekł na Białoruś i poprosił o azyl władze Białoruskie.

Aktualnie na granicy jest względny spokój. Straż Graniczna przedstawiła kolejne nagranie pokazujące koncentracje Białoruskich służb.