Granica. Kolejne próby nielegalnego sforsowania granicy.

Granica. Kolejne próby nielegalnego sforsowania granicy. Wczoraj tj.27.11.2021r.  granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 125 osób.Wobec 51 cudzoziemców wydali postanowienia opuszczeniu terytorium RP. Kilkudziesięcioosobowe grupy próbowały siłowo przekroczyć gr. na odcinkach placówek w Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku.