CDC zatwierdza obozy internowania. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zatwierdza obozy internowania. – 26 lipca 2020 r.

CDC zatwierdza obozy internowania. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zatwierdza obozy internowania. – 26 lipca 2020 r. Internowanie (z łac. internus „wewnętrzny”) – przymusowe umieszczenie określonych osób w wyznaczonym miejscu pobytu, bez prawa jego opuszczania!

Ogromna liczba ludzi ustawi się w kolejce, aby zrzec się wszystkich swoich praw konstytucyjnych i praw człowieka oraz praw rodziny i ich potomków, aby po prostu istnieć na świecie rządzących. PIERWSZĄ rzeczą, którą ludzie muszą sobie uświadomić, jest to, że najwyżsi „urzędnicy publiczni” postrzegają ten tytuł w ten sam sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe nazywają UBEZPIECZENIE ŚMIERCI, co jest przeciwieństwem UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. Nie mogli sprzedać ubezpieczenia ŚMIERCI, ponieważ ludzie mentalnie nie są przygotowani na śmierć, więc zmienili nazwę na ŻYCIE i ludzie ustawili się w kolejce, aby je kupić. Prawdziwy pogląd z góry nie jest taki, że „służą” społeczeństwu, ale, że to my jesteśmy głupimi owcami, które są posłuszne politykom i dlatego to my „służymy” im.

Szczepionki i zapobieganie rozprzestrzenianiu wirusa to właśnie przestawiane nam ubezpieczenie na ŻYCIE (ŚMIERĆ).

Wszystkie teorie spiskowe się sprawdzają. Wypuszczali je po jednej kropli na raz. W ten sposób nigdy nie zauważysz pełnego obrazu, dopóki nie będzie za późno. CDC teraz formalnie, cichaczem ustaliło, że może tworzyć obozy internowania.

 

CDC stwierdza:

„Podejście ochronne ma na celu zmniejszenie liczby ciężkich przypadków COVID-19 poprzez ograniczenie kontaktu między osobami o wyższym ryzyku rozwoju ciężkiej choroby („wysokiego ryzyka”) a populacją ogólną („niskie ryzyko”). Osoby wysokiego ryzyka zostałyby tymczasowo przeniesione do bezpiecznych lub „zielonych stref” ustanowionych na poziomie gospodarstwa domowego, sąsiedztwa, obozu/sektora lub społeczności, w zależności od kontekstu i otoczenia.1,2 Miałyby minimalny kontakt z członkami rodziny i innymi mieszkańcami małego-ryzyka”.

 

Oddając coraz to więcej władzy globalnym instytucjom i korporacjom stopniowo likwidują demokrację!