Uwaga na kruchy lód .Policja apeluje o ostrożność

Uwaga na kruchy lód .Policja apeluje o ostrożność.Panująca aktualnie zima to nie tylko opady śniegu i obniżająca się temperatura otoczenia, ale również zamarzające zbiorniki wodne. Tafla lodu może zachęcać do zabawy, ale trzeba pamiętać, że stwarza także ogromne niebezpieczeństwo. Podobnie jak zaśnieżony i oblodzony brzeg stawu, jeziora czy rzeki. Policjanci przypominają dzieciom i dorosłym – chodzenie po cienkim i kruchym lodzie, może skończyć się tragicznie 

Funkcjonariusze z powiatu puławskiego, z chwilą nastania mrozów rozpoczęli wzmożone patrole w okolicach zbiorników wodnych, na których mogliby pojawić się amatorzy zabaw na lodzie. W ramach prowadzonych działań, policjanci ostrzegają przebywające tam osoby – dzieci, młodzież oraz dorosłych o istniejących zagrożeniach i ich następstwach, tj. o niebezpieczeństwie załamania się lodu, wpadnięcia do wody i braku możliwości wydostania się na ośnieżony i śliski brzeg.

Szczególną uwagę policjanci zwracają na dzieci, ale przeprowadzają rozmowy również z pasjonatami wędkarstwa, ostrzegając ich o zagrożeniach związanych z przebywaniem na lodzie.

Należy pamiętać, że większe zbiorniki wodne zamarzają od brzegów, a na środku woda zamarza później, przez co lód w tym miejscu jest cieńszy niż przy brzegu. Cieńszy lód jest też zawsze w pobliżu ujść kanałów i dopływów, pod mostami oraz w miejscach porośniętych roślinnością podwodną oraz trzciną. Dlatego nie należy po takim lodzie chodzić, ślizgać się czy ustawiać stanowiska wędkarskiego.

Jeśli jesteśmy świadkiem sytuacji, w której pod człowiekiem załamał się lód, natychmiast wezwijmy pomoc (najlepiej straż pożarną, która dysponuje profesjonalnym sprzętem do ratowania osób tonących). Podejmując samodzielnie akcję ratowniczą, pamiętajmy przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie. Starajmy się opanować panikę, podać osobie znajdującej się w wodzie przedmiot typu gałąź, szalik, ale w taki sposób, aby samemu nie prowokować niebezpiecznej sytuacji.

Przypominamy i apelujemy – najbezpieczniejszą formą zimowych atrakcji jest korzystanie ze specjalnie przygotowanych lodowisk.