Najbardziej pracowite jednostki

JRG w Kraśniku zasiliły dwa nowe samochody.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Kraśniku została doposażona została w dwa nowe samochody.

Pierwszy nowy nabytek to lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger 4×4. Kosztował 185 tysięcy złotych. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia PSP, WFOŚiGW w Lublinie i Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Druga nowość to średni samochód ratowniczo – gaśniczy typu GBA 4/30. Został zabudowany przez firmę Moto-Truck na podwoziu Iveco Eurocargo.

Wóz kupiła Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie z udziałem środków pochodzących z Funduszu Wsparcia PSP, który został zasilony przez podmioty i samorządy powiatu kraśnickiego.