Szczepionka Moderna Składnik SM-102

Szczepionka Moderna Składnik SM-102

(nie do użytku przez ludzi ani weterynarię)

Departament Zdrowia Publicznego w Connecticut opublikował listę składników dla Szczepionki Moderna i ta karta danych potwierdza, że zawiera ona substancję chemiczną „SM-102”.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SM-102 opisuje tę substancję jako „NIE PRZEZNACZONA DO UŻYTKU PRZEZ LUDZI ANI WETERYNARIĘ”.

Oto informacje opublikowane przez Departament Zdrowia Connecticut na temat szczepionki Moderna COVID, która zawiera listę jej SKŁADNIKÓW:

Szczepionka Moderna Składnik SM-102

Dodatkowo:

Według producenta, Cayman Chemical Company w swoim zgłoszeniu w Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ta substancja chemiczna powoduje „ostra toksyczność „śmiertelna w kontakcie ze skórą”.

W tym samym zgłoszeniu OSHA producent deklaruje, że SM-102 „Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby i układu oddechowego poprzez długotrwałą lub powtarzaną ekspozycję”.

 

Oto dwie sekcje ze zgłoszenia producenta OSHA:

Szczepionka Moderna

Wydaje się, że właśnie to wstrzykują w Twoje ramię, gdy przyjmujesz szczepionkę Moderna COVID. WYRAŹNIE Zostałeś zatruty!

Być może dlatego tak wiele osób ma „niekorzystne reakcje” na tak zwaną „szczepionkę”?

Jednak departamenty zdrowia w całym kraju emitują reklamy telewizyjne i radiowe, które informują opinię publiczną, że ta szczepionka jest „bezpieczna”. To wydaje się być FAŁSZYWĄ REKLAMĄ.

 

Roztwór SM-102

Chloroform jest roztworem stosowanym w SM-102, a Chloroform jest zakazany przez konsumentów od dziesięcioleci.

Powód, dla którego chloroform jest zabroniony do stosowania przez konsumentów, ma związek z tym, jak długo pozostaje w ludzkim ciele i co dzieje się z ciałem, gdy chloroform znajdzie się w środku. Okres półtrwania chloroformu wynosi 180 dni. Oznacza to, że potrzeba pół roku, aby tylko POŁOWA chloroformu wydostała się z organizmu.

Chloroform, jak każda inna substancja chemiczna, ulega rozkładowi. A kiedy wejdzie w kontakt z tlenem, rozpada się na gas fosgenowy.

Gaz fosgenowy jest śmiertelny dla ludzi w stężeniach tak niskich, jak siedem części na milion (7 ppm).

Więc wszyscy ci ludzie otrzymujący „szczepienie” mogą dostawać chloroform, który krążąc w ich ciałach i może rozpaść się na gaz fosgen.

W zależności od unikalnych funkcji różnych ludzi, niektórzy — może wielu — z tych ludzi MOGĄ osiągnąć fatalny próg fosgenu w ich systemie i umrzeć z tego powodu; prawdopodobnie w ciągu 180 dni po drugim „szczepieniu”.

Ale czekaj, jest jeszcze WIĘCEJ! Fosgen jest wysoce toksyczną substancją, która występuje jako gaz w temperaturze pokojowej. Ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie, jedną z cech toksyczności fosgenu jest nieprzewidywalna bezobjawowa faza utajona przed rozwojem niekardiogennego obrzęku płuc. Tak, płuca wypełniają się płynem i pacjent nie może oddychać. Tak jak sam „COVID.”

Bardzo wygodnie można wszystko zwalić na COVID.

Świetny sposób na wyludnienie planety, ponieważ zgony są chronologicznie odległe od szczepienia, a objawy zatrucia gazem fosgenowym naśladują objawy COVID”.

Otohome.pl
Otohome Serwis z Bezpłatnymi ogłoszeniami