Demagog skazany.

Demagog skazany prawomocnym wyrokiem!

Sąd wymierzył dla demagoga karę grzywny za zatajanie informacji publicznych.

Ostatnio Nasza redakcja również padła nagonką demagoga. Oczywiście jak widać kij ma dwa końce. Jako redakcja również będziemy zabiegali o udostępnienie informacji publicznych dotyczących finansowania tej dziwnej fake-wej korporacji

Zasypsmy fake-wą korporacje sponsorowaną przez facebooka wnioskami o udzielenie informacji publicznej o swoim finansowaniu.
Pobierz gotowy formularz i wyślij go na adres: kontakt@demagog.org.pl