OSP Kozubszczyzna

OSP Kozubszczyzna-9 zdarzeń w ciągu 24 godzin.

ALARMY
Za druhami OSP  bardzo pracowita doba, w ciągu 24 godzin wyjeżdżali do 9 różnych zdarzeń, w tym pożaru i zatrucia tlenkiem węgla. W chwili publikacji wpisu, druhowie z OSP Kozubszczyzna mieli kolejne alarmowanie.
01.04.2022 godzina 9:56 SKKM alarmuje nas do pożaru hali w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Radawiec Duży.
Siły i Środki:
305[L]25 – GCBA JRG Bełżyce
339[L]45 – GBA OSP Pawlin
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
339[L]92 – GBA OSP Radawiec Duży
01.04.2022 godzina 23:45 SKKM alarmuje  jednostkę  OSP Kozubszczyzna do drzewa złamanego pod naporem śniegu. Drzewo blokowało drogę w miejscowości Motycz.
SiS:
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
02.04.2022 godzina 4:12 SKKM alarmuje  jednostkę do zatrucia tlenkiem węgla w miejscowości Kozubszczyzna.
SiS:
305[L]21 – GBA JRG Bełżyce
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
02.04.2022 godzina 5:28 SKKM alarmuje Strażaków do uprzątnięcia połamanych drzew, blokujących drogę w miejscowości Kozubszczyzna.
SiS:
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
02.04.2022 godzina 6:52 w miejscowości Motycz, połamane konary blokują przejazd.
SiS:
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
02.04.2022 godzina 7:31 SKKM kieruje Strażaków znów do Motycza, powalone drzewo.
SiS:
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
02.04.2022 godzina 8:42 znowu Motycz, tym razem złamany konar wiszący nad jezdnią.
SiS:
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
02.04.2022 godzina 9:08 drzewa powalone na ul. Główną w Lublinie.
SiS:
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna
02.04.2022 godzina 9:32 powalone drzewo na ul. Gnieźnieńskiej.
SiS:
339[L]65 – GBA OSP Kozubszczyzna