Chciał kupić materiały budowlane

WUP Lublin-Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Powracamy do sprawy dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, któremu zamarzyło się zabawienie kosztem zdrowia pracowników.

W tej sprawie nasza redakcja zwróciła się do Rzecznika Prasowego Policji na temat incydentu w WUP Lublin. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź:

 Komenda Miejska Policji w Lublinie otrzymała do wiadomości informację o ćwiczeniach na terenie WUP. Policja nie opiniuje tego typu przedsięwzięć ja również nie bierze udziału w ich organizacji.
W związku z licznymi sygnałami od pracowników prowadzimy obecnie postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy nie doszło do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Na chwilę obecną sprawa jest na wstępnym etapie i trwają przesłuchania świadków.   

 

Dodatkowo ustaliliśmy, iż udział w takich nazwijmy to ćwiczeniach powinien być dobrowolny a pracownicy powinni być prawidłowo poinformowani o planowanych takich sytuacjach. 

Do sprawy będziemy powracać w miarę ustalania nowych szczegółów.