Tegoroczny kongres Świadków Jehowy pod hasłem Dążmy do pokoju!” zjednoczy ludzi
z 239 krajów, którzy skorzystają z programu przygotowanego w przeszło 500 językach.

Podczas gdy uwagę opinii publicznej zdominowała wojna w Ukrainie, Świadkowie Jehowy zapraszają mieszkańców Lublina do skorzystania z dorocznego kongresu, którego program będzie odbierany przez miliony osób na całym świecie. Jego temat w tym roku to jednocześnie bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach zachęta: „Dążmy do pokoju!”.

Program kongresu pokazuje, że dzięki stosowaniu zasad biblijnych, można już teraz osiągnąć pokój w międzynarodowej społeczności. Jest to możliwe nawet na obszarach dotkniętych konfliktami jak Ukraina czy Rosja – powiedział Robert Warda, lokalny rzecznik Świadków Jehowy. Omawiane podczas kongresu zasady i wzorce postępowania oddziałują na ludzi z siłą, która wznosi się ponad granice państwowe, różnice etniczne oraz bariery językowe. Korzyść z programu kongresu może odnieść każdy – zarówno jednostki, jak i całe rodziny”.

Co ciekawe, Świadkowie Jehowy organizują ogólnoświatowe kongresy już od ponad 100 lat! Dotyczy to również Polski. W tym roku, podobnie jak przez ostatnie dwa lata, poszczególne części programu będą udostępniane online w lipcu i sierpniu. Pierwsze dwie części już są dostępne do obejrzenia lub pobrania.

Każdy, kto zechce skorzystać z kongresu, może to zrobić, wchodząc do oficjalnego serwisu internetowego Świadków Jehowy JW.ORG, poprzez aplikację JW Library lub platformy streamingowe ROKU TV czy Apple TV. Program można odebrać bezpłatnie. Jest on dostępny dla wszystkich – nie trzeba się logować ani rejestrować.


Trzydniowy kongres podzielono na części, z których każda odpowiada połowie dnia programu w standardowej formie. W przemówieniach, wywiadach i filmach omówione zostaną między innymi następujące kwestie:

Jak miłość pomaga zachowywać wewnętrzny spokój i dobre relacje z innymi?

Dlaczego można powiedzieć, że rady biblijne prowadzą do pokoju w rodzinie?

Czy można cieszyć się pokojem mimo choroby, trudności ekonomicznych, klęski żywiołowej albo innych problemów?

Dzięki czemu ludziom z różnych regionów świata udaje się cieszyć pokojem?

Dlaczego przyjaźń z Bogiem może prowadzić do prawdziwego pokoju?

część programu

data udostępnienia
w serwisie jw.org

daty wyświetlania programu w zborach świadków jehowy na całym świecie

Piątek przed południem

27 czerwca

2-3 lipca

Piątek po południu

4 lipca

9- 10 lipca

Sobota przed południem

18 lipca

23-24 lipca

Sobota po południu

25 lipca

30 – 31 lipca

Niedziela przed południem

8 sierpnia

13-14 sierpnia

Niedziela po południu

15 sierpnia

20-21 sierpnia

Program kongresu Świadków Jehowy w roku 2022 można oglądać przez internet w ponad 500 językach. / fot. JW.ORG
Świadkowie Jehowy w roku 2022 korzystają z kongresu „Dążmy do pokoju!” w swoich domach / fot. JW.ORG