Globalna katastrofa!!!

GLOBALNA KATASTROFA!!! 

Stowarzyszenie PSNLiN alarmuje o globalnej katastrofie osób,które przyjęły preparaty przeciwko C-19. 

Poniżej przedstawiamy stanowisko,a także wyniki badań Włoskich lekarzy.

 
Gdzie są polskie służby? Gdzie Rada Medyczna? Gdzie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego? Gdzie Główny Inspektor Sanitarny i wszystkie organy nadzorujące zdrowie publiczne podczas wyszczepiania całego narodu eksperymentalnym preparatem inżynierii genetycznej?
 
PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 POWINIEN ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZATRZYMANY!!! Do momentu wykonania podobnych badań przy współudziale niezależnych od rządu i producentów szczepionek ekspertów oraz mężów zaufania publicznego.
 
Alarmujemy opinię publiczną o całkowitym braku nadzoru ze strony rządu i służby zdrowia nad jakością i składem podawanych całemu narodowi “szczepionek” przeciw Covid-19.Informuje Stowarzyszenie PSNLiN

Oto opublikowane badania włoskich naukowców, które powinny wstrząsnąć rządem, całą służbą zdrowia i opinią publiczną i wywołać natychmiastową reakcję wstrzymania programu “szczepień” przeciw Covid-19! Domagamy się natychmiastowego działania ze strony rządu i odpowiednich organów!

Badanie

“Analiza mikroskopowa w ciemnym polu na krwi 1,006 osób z objawami po zastrzykach anty-COVIDmRNA od Pfizer/BioNtech lub Moderna”:

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/47/95

opublikowane w sierpniu 2022 r. w Międzynarodowym Przeglądzie Teorii, Praktyki i Badań nad Szczepionkami wykazało liczne zmiany we krwi osób, które przyjęły eksperymentalne preparaty przeciw COVID-19.

94 procent zaszczepionych pacjentów z późniejszymi problemami zdrowotnymi ma nieprawidłową krew – podają włoscy badacze – Riccardo Benzi Cipelli, MD, DDS, Franco Giovannini, MD, and Gianpaolo Pisano, MD, OHNS.

 

Oryginał badania załączamy do wglądu, tłumaczenie w języku polskim znajduje się na stronie PSNLiN:

https://psnlin.pl/artykuly,nieprawidlowe-struktury-we-krwi-u-94-zaszczepionych-przeciw-covid-19,17,260.html

Zwracamy uwagę, że nieprawidłowe struktury stwierdzone we krwi badanych osób, zostały zaobserwowane przez wielu innych badaczy ekspertów, którzy oceniali tak zwane “szczepionki mRNA”. To, co wydaje się być technologicznymi kompozytami opartymi na grafenie, zostało szeroko omówione przez kompetentnych badaczy, w tym Pablo Camprę (2021)[1], Roberta O. Younga (2021) [2], wybitną grupę Nowozelandzkich Lekarzy Wypowiadających się Naukowo (NZDOS, 2022) [3] i innych.

Wszyscy ci lekarze i badacze zbadali również faktyczną zawartość tzw. “szczepionek” SARS-CoV-2. Dodatkowo Lee et al. (2022) [4] wykazali, że dziwna cząsteczkowa materia znaleziona w zastrzykach mRNA Pfizera i Moderny, pojawiła się również w odwirowanym osoczu krwi od odbiorców tych zastrzyków. Takie materiały z rodziny grafenowej były intensywnie badane przez naukowców od dziesięcioleci,a od COVID-19 coraz bardziej.

Wyszukiwanie w Web of Science dla “grafen AND covid” dało 190 trafień, a “grafen AND szczepionka” dało 124 trafienia 30 lipca 2022 roku. Natomiast wyszukiwanie “tlenku grafenu” dało 133 756 trafień od 1995 roku do chwili obecnej. Biorąc pod uwagę ustalenia Ou et al. (2016) [5], pokazujące, że “nanomateriały z rodziny grafenu” zostały powiązane z “fizycznym zniszczeniem, stresem oksydacyjnym, uszkodzeniem DNA, odpowiedzią zapalną, apoptozą, autofagią i nekrozą” ze względu na ich stresujący wpływ na “receptory toll-like-.. ., transformujący czynnik wzrostu β-(TGF-β-) i czynnik martwicy nowotworów-alfa (TNF-α)”, jeśli preparaty mRNA Pfizera i Moderny zawierają podejrzane materiały grafenowe, to z całą pewnością mogą powodować choroby u odbiorców tych “szczepionek” i powinny natychmiast zostać wycofane.

Biorąc pod uwagę toksyczny wpływ na krzepnięcie krwi nanocząsteczek grafenu i jakichkolwiek innych cząstek stałych, które mogą powodować krzepnięcie, potrzebne są dalsze badania, aby określić dokładną naturę i cele obcych cząstek znalezionych przez powyższych naukowców w kroplach krwi około 94% ocenionych w badaniu biorców mRNA. Skąd pochodzą i dlaczego są w tych zastrzykach?

W związku z powyższymi odkryciami żądamy natychmiastowego zaprzestania podawania preparatów mRNA wszystkim grupom wiekowym w Polsce aż do momentu przeprowadzenia wieloośrodkowych i niezależnych polskich badań weryfikujących powyższe znaleziska. W trosce o zdrowie i życie Polaków.

 

Odmowne potraktowania naszego żądania może nosić znamiona zbrodni przeciwko ludzkości spowodowanej zlekceważeniem istotnych doniesień oraz kontunuowaniem procederu podawania podejrzanych o toksyczny wpływ preparatów mRNA przeciw COVID 19.

W imieniu PSNLiN:

prezes PSNLiN

dr n.med. Dorota Sienkiewicz

 

Literatura:

[1] Campra, P. (2021, June 28). Graphene oxide detection in aqueous suspension: Observational study in optical and electron microscopy.

https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf

[2] Young, R. O. (2021, February 5). Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines. Dr. Robert Young.

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

[3] New Zealand Doctors Speaking Out with Science, Burkhardt, A., Lawrie, T., Wakeling, R., Bailey, M., & Baiey, S. (2022). Micro-Tech in Comirnaty vaccine based on presentation for member of the NZ Health Select Committee and NZ police 22nd March 2022.

https://thebfd.co.nz/wp-content/uploads/2022/06/NZDOS-Presentation-31.-3.22.pdf

[4] Young Mi Lee MD, Sunyoung Park MD, PhD, IBCLC ,and Ki-Yeob JeonMD, PhD, ScD (2022, marzec 27) Foreign Materials in Blood Samples of Recipients of COVID-19 Vaccines.

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/37/74

[5] Lingling Ou, Bin Song, Huimin Liang, Jia Liu, Xiaoli Feng, Bin Deng, Ting Sun & Longquan Shao (2016). Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and mechanisms.

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y