Ryki-kierowca przez 21 dni nie rejestrował czasu pracy.

Ryki-Policjanci z drogówki wspólnie funkcjonariuszy ITD wczoraj prowadzili kontrole drogowe ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

Podczas jednej kontroli drogowej ujawnili 21 wykroczeń popełnionych przez kierującego pojazdem przewożącym materiały niebezpieczne.

Policjanci ruchu drogowego ryckiej komendy wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego z Lublina pełnili służbę ukierunkowaną na kontrole transportu drogowego – przewóz osób i rzeczy, w tym transporty przewożące materiały niebezpieczne (ADR).

W ramach działań policjanci sprawdzali w szczególności:

  • stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków;
  • czas pracy kierowców;
  • sposób przewożenia osób i rzeczy.

Wczoraj funkcjonariusze skontrolowali 6 pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR). W wyniku kontroli ujawniono 21 wykroczeń jednego kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne (ADR). Mundurowi poddali analizie tachograf cyfrowy rejestrujący czas pracy kierowcy. W wyniku czego ujawnili, że przez 21 dni nie rejestrował czasu pracy. Mundurowi nałożyli na niego mandaty na łączną kwotę 2100 złotych.