W marcu 2022 roku, po zakończeniu „155 fali koronawirusa” które de facto zniosła fala nieszczepionych jednak wówczas bezpiecznych dla systemu „uchodźców” z Ukrainy, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, Jacek Miarka, skierował do wszystkich sądów lekarskich instrukcje w zakresie kraina lekarzy za rozpowszechnianie przez nich informacji na temat szprycy niezgodnej z przyjętym trenerem.

Treść tego dokumentu zawiera informacje, które rzadko przeczą niezawisłości sądów. Ten dziwny dokument zawiera informacje, które nie są zgodne ze standardami różnych sądów i konstytucji. O ile orzecznictwo sądowe oparte na opinii biegłych nie odbiega od norm i zasada orzekania, to jednak hurtowe podjęcie sprawstwa tzw. „lekarzy antyszczepionkowców” może sugerować sąd kapturowy.