Firma Pfizer świadomie dopuściła niebezpieczne składniki w swoich szczepionkach.

Szczepionka Pfizer na COVID-19 zawiera fragmenty mRNA zwane „skróconym mRNA”. Jest to poważny problem oprócz zagrażających życiu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem szczepionki. Oszałamiająco, firma Pfizer przedłożyła sfałszowane raporty analityczne dotyczące mRNA wielu organom ds. zdrowia.

Kwestia skróconego mRNA skłoniła Europejską Agencję Leków (EMA) do wniesienia „poważnego sprzeciwu” przed warunkowym zatwierdzeniem szczepionki w grudniu 2020 r. Co się stało? W jaki sposób te problemy uznano za rozwiązane? W tym dwuczęściowym artykule z serii szczegółowo omówimy tę kwestię i zbadamy jej potencjalne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego.v

Podsumowanie kluczowych faktów

  • Szczepionka COVID-19 firmy Pfizer zawiera skrócone mRNA, które EMA oznaczyła jako powód swojego „poważnego sprzeciwu”, wskazując na wykluczenie ich zatwierdzenia.
  • Firma Pfizer nie badała szkodliwych skutków stosowania skróconego mRNA w swoich szczepionkach.
  • Firma Pfizer przesłała dane Western blot do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz EMA, które zostały wygenerowane cyfrowo, a nie na podstawie rzeczywistych eksperymentów.
  • Odnotowano alarmujący brak działań podjętych przez władze ds. zdrowia w tej sprawie.
  • Skrócony mRNA potencjalnie przyczynia się do wielu urazów związanych ze szczepionką, w tym nieprawidłowo sfałdowanych włóknistych skrzepów krwi wywołanych białkiem kolca, zaburzeń autoimmunologicznych i raka.
  • Te problemy ze szczepionką firmy Pfizer mogły spowodować drastyczne różnice w jakości produktu z partii na partię. To może wyjaśniać różnicę w zdarzeniach niepożądanych doświadczanych przez osoby otrzymujące szczepionkę.
  • Podstawową przyczyną takiego nieodpowiedzialnego postępowania władz farmaceutycznych i zdrowotnych jest brak etyki.

Kiedy idziesz do supermarketu i chcesz kupić 10 butelek pełnego mleka dla swoich dzieci, zwykle zakładasz, że substancje chemiczne i stężenia w tych 10 butelkach są takie same lub podobne. Nikt nie spodziewałby się, że pięć butelek będzie napełnionych rozwodnionym mlekiem, a pozostałe pięć jogurtem.

Większość produktów spożywczych kupowanych w sklepach spełnia nasze oczekiwania dzięki przepisom i kontroli jakości. Te same kryteria istnieją również w przemyśle farmaceutycznym, w tym w produktach szczepionkowych.

Oczekujemy spójnych parametrów fizycznych i chemicznych kluczowych składników w różnych partiach leków lub szczepionek. Konsekwencja jest fundamentem, który pozwala pacjentom i konsumentom mieć zaufanie do bezpieczeństwa i skuteczności leków.

Proces CMC — skrót od chemii, produkcji i kontroli — polega na zdefiniowaniu praktyk produkcyjnych i specyfikacji produktu, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spójność między partiami. Jest to obowiązkowe kryterium dla światowych organów ds. zdrowia przy zatwierdzaniu leku lub szczepionki.

Kontrolowanie jakości tradycyjnego produktu chemicznego jest stosunkowo proste, ale w przypadku produktu biologicznego, takiego jak mRNA, sprawy stają się bardziej skomplikowane.

Co to jest skrócony mRNA? Dlaczego to ma znaczenie?

Nasze DNA zawiera kody genów złożone z nukleotydów. DNA tworzy białka składające się z aminokwasów . Pomiędzy kodem genu a białkiem znajduje się cząsteczka pomostowa, „translator” — zwany  informacyjnym RNA (mRNA).

Sekwencja mRNA pełnej długości szczepionki firmy Pfizer, kodującej białko kolca, ma długość 4284 nukleotydów .

Składa się ze struktury 5′ CAP, która zapoczątkowuje jego translację do białka szczytowego. Działa jak skrzynka zapłonowa samochodu. Na końcu obszaru podlegającego translacji, otwartej ramki odczytu , znajduje się kodon stop,  który przypomina hamulce samochodu. Jeśli skrócony mRNA nie zawiera kodonu stop, nie daje sygnału „hamowania”. Proces translacji białek będzie trwał w nieskończoność.

Stop codon
Translacja mRNA na białko i rola kodonu stop. (Dzięki uprzejmości: Narodowy Instytut Badań nad Genomem Człowieka)

Brakujący kodon stop w obciętym mRNA jest wysoce szkodliwy dla ludzi. Może to prowadzić do produkcji toksycznych produktów białkowych .

Szczepionka Pfizer na COVID-19 zawiera skrócone mRNA

EMA odpowiada za zatwierdzanie wszystkich produktów leczniczych stosowanych u ludzi w Europie, w tym leków i szczepionek. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) jest komitetem EMA odpowiedzialnym za interpretację opinii agencji.

 raporcie z oceny EMA o kodzie EMA/CHMP/448917/2021 EMA zwróciła się do firmy Pfizer o zajęcie się zanieczyszczeniami jej szczepionki, które w raporcie EMA zostały opisane jako „skrócone i zmodyfikowane mRNA”.

Raport firmy Pfizer dla EMA wyraźnie wykazał, że szczepionka firmy Pfizer zawiera zanieczyszczenia, na co wskazuje „Peak 1” na poniższym wykresie, na podstawie zrzutu ekranu ze strony 14 raportu EMA z sierpnia 2021 r .