Większość Brytyjczyków sprzeciwia się zmianie płci Boga.

Dwie trzecie Brytyjczyków sprzeciwia się planom Kościoła Anglii, by rozważyć ideę Boga neutralnego płciowo – donosi Daily Mail.

Zgodnie z projektem Kościoła, księża mogliby przestać używać zaimków „on” i „jego” w odniesieniu do Boga, a nawet usunąć zwrot „Ojcze nasz” z modlitw

Według sondażu przeprowadzonego na potrzeby publikacji przez brytyjską firmę konsultingową Redfield & Wilton Strategies, 65% respondentów było przeciwnych neutralnemu płciowo określeniu Boga, podczas gdy tylko 15% poparło inicjatywę. Jednocześnie poparcie różni się w zależności od wieku: wśród młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat 26% aprobuje pomysł neutralnego płciowo Boga, a wśród osób w wieku od 55 do 64 lat – tylko 6%

Wcześniej gazeta „Guardian” informowała, że Kościół Anglii bada możliwość stosowania neutralnych płciowo określeń dla Boga. Ujawnił to biskup Lichfield, dr Michael Ipgrave, stwierdzając, że Kościół bada tę kwestię od kilku lat, a projekt języka neutralnego płciowo będzie rozważany wiosną tego roku.

 
 
Płeć Boga? Co na ten temat mówi Biblia? 

Jak czytamy na stronie JW.ORG: „Bóg” to rzeczownik rodzaju męskiego, ale tak jak w wypadku wyrażeń antropomorficznych  nie powinniśmy tego rozumieć dosłownie.

Zróżnicowanie płciowe jest właściwością stworzeń fizycznych, a rodzaj
gramatyczny cechą języka ludzkiego, która nie pozwala w pełni opisać natury Wszechmocnego Boga, Jehowy.

Użycie w Biblii słowa „Ojciec” w odniesieniu do Boga uświadamia nam, że
naszego Stwórcę można przyrównać do kochającego, troskliwego
człowieczego ojca (Mateusza 6:9). Nie daje to jednak podstaw do
postrzegania Boga czy też innych istot duchowych jako osób o płci
męskiej lub żeńskiej. Nie ma wśród nich podziału na płeć.

 
Źródło:JW.ORG