Gdyby coś takiego, wydarzyło się w Austrii to firma, płaciłaby potężne kary, a tak w Polsce na wszystkie sposoby próbują uniknąć odpowiedzialności.

Z przyczyn niezależnych od Komendy Głównej PSP, firma Rosenbauer Karlsruhe GmbH odwołała w ostatniej chwili zaplanowane na dziś (środa, 22 marca 2023 r.) spotkanie w sprawie ustalenia kolejnych kroków w zakresie badania przyczyn zdarzenia w Inowrocławiu w dniu 30.01.2023.

Jako powód wskazano, brak możliwości przygotowania przez firmę Rosenbauer oczekiwanych wniosków, istotnych z punktu widzenia zagadnień omawianych na poprzednim spotkaniu w dniu 9 marca 2023 r., wskazując jednocześnie, iż ma to związek z koniecznością pozyskania protokołów z badań przeprowadzonych w ostatnich dniach przez CNBOP-PIB.

Wspomniane badania zrealizowano przy udziale przedstawicieli Rosenbauer Karlsruhe GmbH, w ramach kontroli doraźnej świadectwa dopuszczenia nr 4805/2022 dla wyrobu ciężki samochód z drabiną mechaniczną SD 40 (4×2) typ L42A-XS PN-EN 1846 S-1-3 PN-EN 14043 ODKK 37/13 na podwoziu Volvo.

Jak ustalono w trybie kontaktów służbowych, wyniki wspomnianej kontroli spowodowały podjęcie przez CNBOP-PIB decyzji o cofnięciu z dniem 20.03.2023 r. ww. świadectwa dopuszczenia.

W mojej ocenie, nagła decyzja o odwołaniu spotkania, stoi w sprzeczności z zapewnieniami firmy o poważnym traktowaniu sprawy i dążeniu do jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn wypadku.

Jednocześnie jestem przekonany, iż w ten sposób zaprzepaszczono doskonałą okazję do omówienia całokształtu dotychczasowych ustaleń w sprawie, w tym również wyników przywołanej kontroli doraźnej CNBOP-PIB.

 

Warto nadmienić, iż Austriackie firmy nie pierwszy raz unoszą się butą i chamstwem w stronę Polskich klientów. Przykładem tego jest firma Rosenbauer, która próbuje odrzucić od Siebie odpowiedzialność za sprzedaż Austriackiego bubla. Gdyby coś takiego, wydarzyło się w Austrii to firma, płaciłaby potężne kary, a tak w Polsce na wszystkie sposoby próbują uniknąć odpowiedzialności.

Rosenbauer- Oświadczenie w sprawie wydał producent sprzętu. “Rosenbauer aktywnie będzie współpracować i wspierać lokalne organizacje zaangażowane w dochodzenie, pozwalające wyjaśnić zdarzenie. Do czasu ustalenia przez firmę ostatecznej przyczyny wypadku, firma Rosenbauer Karlsruhe zaleca używanie drabiny L42A-XS tylko do maksymalnej wysokości 32 m”.

Hipokryzji Austriaków ciąg dalszy. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż Rosenbauer od dłuższego czasu produkuje buble na rynki zagraniczne.