Plan na wypadek wojny w Polsce. Jest projekt rozporządzenia MON.

Rząd przygotowuje plan zarządzania państwem w razie wojny w Polsce. Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Celem planu jest zapewnienie ciągłego zarządzania państwem, monitorowanie i minimalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju oraz usuwanie ich skutków.

Projekt obrony kraju

W projekcie rozporządzenia, które zostało opublikowane na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, określono zasady przygotowania i organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa. Jedną z ważnych zmian jest poszerzenie uprawnień premiera, który będzie miał elastyczne możliwości kształtowania składu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. To oznacza, że premier będzie mógł włączać do niego inne organy.

Obecnie skład systemu obejmuje prezydenta, premiera, ministrów, wojewodów, organy administracji rządowej oraz wojsko. Projekt zakłada również obecność Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i innych organów dowodzenia wojskowego.

Rozporządzenie MON ws. systemu bezpieczeństwa państwa

Stanowiska kierowania prezydenta, premiera oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez szefa rządu, tworzą Centralne Stanowisko Kierowania Obroną Państwa. Przewidziano też utworzenie Zapasowego Stanowiska Kierowania Obroną Państwa, którego skład jest taki sam.  

Projekt rozporządzenia zakłada dodatkowe przygotowanie rezerwowych miejsc pracy dla premiera, prezydenta i ministrów, jako alternatywnych stanowisk kierowania w sytuacjach kryzysowych, w innym miejscu niż ich stała siedziba. W przypadku decyzji o przeniesieniu się do tych miejsc pracy, minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał za to na podstawie planów operacyjnych opracowanych w jego resorcie. Zgodnie z projektem, jednym z obowiązków szefa MSWiA będzie również zapewnienie ochrony dla prezydenta i premiera.

Rozporządzenie zostało skierowane do uzgodnień w ramach rządu i na szczeblu wojewodów. W przypadku jego przyjęcia, nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni.