Agresywne ataki migrantów na granicy polsko-białoruskiej – żołnierz i strażnicy ranni

W dniu dzisiejszym doszło do serii niebezpiecznych incydentów na granicy polsko-białoruskiej.

Grupy migrantów usiłowały sforsować barierę, atakując polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Około godziny 4:30 rano w rejonie Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych grupa około 50 cudzoziemców zaatakowała polskie patrole, rzucając w nich gałęziami, konarami drzew i kamieniami. Podczas próby siłowego przekroczenia granicy jeden z migrantów ugodził nożem polskiego żołnierza. Ranny żołnierz został przewieziony do szpitala, a funkcjonariusze Straży Granicznej udzielili mu pierwszej pomocy.

Wcześniej, w rejonie Placówki Straży Granicznej w Białowieży, funkcjonariusz Straży Granicznej został zaatakowany rozbitą butelką, doznając obrażeń twarzy. Również w Dubiczach Cerkiewnych doszło do ataku na strażnika granicznego, który został ranny w ramię przez niebezpieczne narzędzie z przytwierdzonym nożem.

Ataki migrantów na służby ochraniające granicę polsko-białoruską nasiliły się w ostatnich miesiącach. Cudzoziemcy używają kamieni, gałęzi, butelek, niebezpiecznych narzędzi, a nawet proc. Uszkadzają również pojazdy służbowe.

Sytuacja na granicy staje się coraz bardziej napięta, a służby apelują o zwiększenie środków bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy narażonych na agresję ze strony migrantów.

(SR)

Foto:Straż Graniczna