Miasto obojętne na los małych i średnich przedsiębiorstw?

W świetle ostatnich danych dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Lublinie, nasuwa się pytanie o rzeczywiste wsparcie miasta dla sektora MŚP.

Czy Lublin rzeczywiście dba o rozwój lokalnych firm, czy może faworyzuje duże podmioty kosztem małych przedsiębiorców?

W 2023 roku, zaledwie 4 z 16 wniosków o ulgę podatkową w ramach pomocy de minimis zostało rozpatrzonych pozytywnie. Co więcej, większość pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczyła dużych spółek, takich jak Studio 3 Development Sp. z o.o. czy Euroglass Sp. z o.o. W tym samym czasie, wielu przedsiębiorców skarży się, że ich wnioski o pomoc są systematycznie odrzucane, a miasto wydaje się być głuche na ich potrzeby.

Dane dotyczące pomocy publicznej w postaci przesunięcia terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego również budzą wątpliwości. O ile w przypadku gruntów Skarbu Państwa pozytywnie rozpatrzono 10 z 15 wniosków, to w przypadku gruntów Gminy Lublin wszystkie 19 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Jednakże, wśród beneficjentów tej pomocy ponownie dominują duże firmy, takie jak MK Inwestycje S.C., PERGRANSO Sp z.o.o. czy BIOS-BUD Sp. z o.o.

Wielu czytelników zwraca uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Lublinie są marginalizowane, a ich potrzeby ignorowane przez władze miasta. Często słyszy się głosy, że Prezydent miasta nie rozumie problemów lokalnych przedsiębiorców i nie podejmuje działań, które realnie wspierałyby ich rozwój.

Czy Prezydent Miasta faworyzuje duże firmy?

Zaskakujący kontrast pomiędzy liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczących gruntów Skarbu Państwa a odmownymi decyzjami w sprawie pomocy de minimis rodzi pytania o priorytety władz miasta. Wielu przedsiębiorców oraz czytelników lokalnych mediów wyraża swoje niezadowolenie, wskazując na możliwe faworyzowanie dużych firm przez Prezydenta Miasta.

Głos przedsiębiorców:

„To skandaliczne, jak miasto traktuje małe firmy. My ledwo wiążemy koniec z końcem, a oni odrzucają nasze wnioski o pomoc, podczas gdy wielkie korporacje dostają wszystko, czego chcą” – komentuje właściciel jednego z lokalnych sklepów.

„Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o brak zrozumienia dla naszej sytuacji. My tworzymy miejsca pracy, płacimy podatki, a miasto nas ignoruje” – dodaje przedsiębiorca z branży usługowej.

Takie praktyki budzą poważne obawy o przyszłość sektora MŚP w Lublinie. Małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe dla lokalnej gospodarki, tworząc miejsca pracy i generując dochody dla miasta. Ignorowanie ich potrzeb może prowadzić do stagnacji gospodarczej i pogłębiania nierówności społecznych.

 

Podmioty, którym udzielono pomocy publicznej w związku z przesunięciem terminu zapłaty:
MK Inwestycje S.C., PERGRANSO Sp z.o.o. , BIOS-BUD Sp. z o.o., DORAL S.C., Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Gumowa FARMOCHEM, TRANS PAP Evans Oyudo, Żagiel Sp. o.o., PPUH MARDO, CHIL sp. z o. o., CRH Żagiel Med Sp. z o.o. TRANSHURT Sp. z o.o., RAPA Sp. j., WESTA Sp. z o.o., BURSAKI Sp. z o.o., INWESTPROJEKT S.A. , SALVE Sp. z o.o. KPRD Sp. z o.o., Lubelska Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM.

(SR)