Świdnik: Strażacy doskonalą umiejętności asekuracji i siłowego otwierania pomieszczeń

W dniach 17-18 czerwca Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku stała się miejscem intensywnych warsztatów szkoleniowych dla strażaków.

Tematem przewodnim były podstawy asekuracji oraz techniki siłowego otwierania pomieszczeń, kluczowe umiejętności w codziennej pracy ratowników.

Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy uczestników na temat organizacji i działania rot asekuracyjnych, zasad bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych oraz praktycznych metod siłowego otwierania drzwi i innych zamkniętych przestrzeni.

Zespół szybkiej interwencji (RIT)

Szczególny nacisk położono na rolę i znaczenie Zespołu Szybkiej Interwencji (RIT). To wyspecjalizowana jednostka,której zadaniem jest natychmiastowa pomoc strażakom znajdującym się w niebezpieczeństwie podczas akcji ratowniczych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przećwiczyć różne scenariusze interwencji RIT, w tym ewakuację poszkodowanego strażaka, uwięzienie w strefie zagrożenia czy awarię aparatu oddechowego.

Praktyka czyni mistrza

Dwudniowe szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Świdniku, Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie oraz Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów: mł. bryg. Michała Rosy, asp.Adama Skrzypkowskiego oraz druha Witolda Noconia.

Rola asekuracji w działaniach ratowniczych

Organizatorzy podkreślają, że asekuracja to jeden z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo strażaków podczas akcji. W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do szkolenia w tym zakresie, a warsztaty w Świdniku są tego doskonałym przykładem.

Podziękowania dla organizatorów

Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie wyraża swoje podziękowania dla Komendy Powiatowej PSP w Świdniku za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów. Dzięki takim inicjatywom strażacy mogą stale podnosić swoje kwalifikacje, co przekłada się na skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych akcji ratowniczych.

(MP)

Foto:PSP Lublin