Lubelska PSP ogłasza przetarg na dostawę ciężkich samochodów typu cysterna

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłosiła przetarg na dostawę dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych typu cysterna.

Jest to kolejny krok w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, mającego na celu wzmocnienie zdolności operacyjnych straży pożarnej w regionie.

Przedmiot przetargu

Postępowanie obejmuje dostawę dwóch zestawów składających się z ciągnika siodłowego i naczepy-cysterny. Specyfikacja techniczna każdego zestawu jest następująca:

  • Ciągnik siodłowy: Napęd minimum 4×2, silnik o mocy co najmniej 250 kW, kabina dwuosobowa z leżanką.
  • Naczepa-cysterna: Trzyosiowa, o pojemności minimum 22 tysięcy litrów.

Na wyposażeniu każdego zestawu znajdą się między innymi:

  • Motopompa M16/8
  • Demontowalna instalacja do dystrybucji wody pitnej i sanitarnej
  • Węże tłoczne i ssawne
  • Pływak, linki, siodełko wężowe
  • Zbieracz, rozdzielacze, prądownica wodno-pianowa
  • Stojak hydrantowy, klucze, mostki przejazdowe, przełączniki

Terminy i odbiorcy

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy. Odbiorcami końcowymi cystern będą komendy powiatowe PSP w Biłgoraju i we Włodawie.

Kontynuacja rozwoju infrastruktury

To nie pierwszy tego rodzaju zakup realizowany przez Lubelską Komendę Wojewódzką PSP. W ubiegłym roku cysterny warte ponad 4 miliony złotych zostały dostarczone do komend w Kraśniku i Łukowie. Inwestycje te są częścią większego projektu współfinansowanego ze środków unijnych, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności działań ratowniczych w regionie.

Zakup nowych cystern znacząco zwiększy możliwości operacyjne lokalnych strażaków, umożliwiając sprawniejsze i bardziej efektywne reagowanie na pożary i inne sytuacje kryzysowe. Inicjatywa ta jest kolejnym krokiem w kierunku modernizacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa lubelskiego.