Apel Straży Pożarnej w Parczewie: Zasady Bezpieczeństwa w Rolnictwie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zwraca się z gorącym apelem do rolników o stosowanie zasad bezpiecznej pracy oraz zachowanie niezbędnej przezorności i ostrożności.

Poniższe wytyczne mają na celu ochronę życia, zdrowia i mienia, a także zmniejszenie liczby tragicznych wypadków i pożarów, które w okresie wakacyjnym są szczególnie częste.

Dlaczego To Ważne?

Okres wakacyjny dla wielu osób oznacza czas wytężonej pracy, zwłaszcza w sektorze rolniczym. Niestety, statystyki strażackie pokazują wzmożoną liczbę interwencji w tym czasie, w tym wypadków drogowych i pożarów, które najczęściej wynikają z błędów ludzkich. Odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie przepisów mogą znacząco zmniejszyć ryzyko takich zdarzeń.

Zasady Bezpiecznej Pracy i Składowania Płodów Rolnych

 1. Konserwacja Maszyn i Urządzeń:
  • Regularnie sprawdzaj i konserwuj maszyny pracujące po kilkanaście godzin dziennie.
  • Upewnij się, że wszystkie części mechaniczne są sprawne, smarowane i systematycznie kontrolowane.
  • Zatarte łożyska często prowadzą do pożarów kombajnów i pras do słomy, co może skutkować pożarami zbóż, ściernisk, słomy i lasów.
 2. Podręczny Sprzęt Gaśniczy:
  • Zawsze miej pod ręką sprzęt gaśniczy oraz narzędzia do tworzenia pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
  • Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu ognia otwartego i unikaj palenia tytoniu w pobliżu sprzętu, maszyn i pojazdów.
 3. Bezpieczne Składowanie:
  • Przestrzegaj minimalnych odległości przy ustawianiu stert, stogów i brogów:
   • Od budynków wykonanych z materiałów palnych: 30 m
   • Od budynków wykonanych z materiałów niepalnych: 20 m
   • Od dróg publicznych i torów kolejowych: 30 m
   • Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia: 30 m
   • Od lasów i terenów zadrzewionych: 100 m
   • Między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe: 30 m
   • Od granicy działki: 4 m
 4. Ochrona przed Samozapłonem:
  • Strefa pożarowa sterty lub stogu nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³.
  • Wokół stert i stogów utrzymuj powierzchnię szerokości co najmniej 2 m, pozbawioną materiałów palnych.
  • Produkty roślinne składowane w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie, a w przypadku produktów niedosuszonych, regularnie sprawdzaj ich temperaturę.

Zakaz Wypalania

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania:

 • Roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych oraz w strefie oczeretów i trzcin.
 • Ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

Bezpieczeństwo w rolnictwie jest kluczowe dla ochrony zdrowia i mienia rolników. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie apeluje o stosowanie się do powyższych zasad oraz przepisów, co pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji i zabezpieczy dorobek życia wielu rodzin. Pamiętajmy, że odpowiedzialne zachowanie na co dzień to najlepszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim.