Komunikat dla Organizacji Społecznych oraz Pożytku Publicznego.

Szanowni Państwo,

W imieniu naszej redakcji pragniemy poinformować o wprowadzeniu nowych zasad zamieszczania „Informacji Prasowych” przez organizacje pożytku publicznego oraz społeczne. Z dniem 1 lipca 2024 roku, Kolegium Redakcyjne ustaliło następujące wytyczne dotyczące publikacji tego typu informacji:

 1. Częstotliwość Publikacji:
  • Każda organizacja może zamieścić informację prasową maksymalnie dwa razy w roku.
 2. Unikalność Treści:
  • Teksty przesyłane do naszej redakcji muszą być oryginalne i nie mogą być powieleniem tekstów wysyłanych do innych redakcji.
 3. Zdjęcia:
  • Wszystkie przesyłane zdjęcia muszą być unikalne i wyłącznie nasza redakcja powinna posiadać prawa do tych fotografii. Zdjęcia nie mogą być powielane w innych mediach.
 4. Akredytacje dla Dziennikarzy i Fotoreporterów:
  • Nasi dziennikarze i fotoreporterzy muszą automatycznie otrzymać akredytację na dane wydarzenie oraz swobodę w poruszaniu się po miejscu jego odbywania.

Wprowadzenie powyższych zasad jest związane z planowanym uruchomieniem serwisu TV, który wymaga od nas ujednolicenia zasad współpracy oraz wysokiej jakości dostarczanych materiałów.

Jedyną możliwością zamieszczania częstszych informacji o wydarzeniach, historycznych dziejach czy istotnych kwestiach społecznych będą artykuły napisane przez naszą redakcję.

Rozumiemy, że nowe zasady mogą być zaskakujące dla wielu z Państwa, jednak wierzymy, że spotkają się one z Państwa zrozumieniem. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie spójności i wysokiej jakości treści publikowanych przez naszą Grupę Medialną.

Dziękujemy za współpracę i liczymy na dalsze, owocne relacje.

Redakcja:Tulublin.pl