Skuteczne działania polskiej Policji na rzecz trzeźwości kierujących

Od początku roku polska Policja przeprowadziła blisko 8 milionów badań stanu trzeźwości kierujących, co stanowi wzrost o ponad 581 tysięcy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ta zwiększona aktywność przyczyniła się do spadku liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Policjanci, kontrolując każdego kierowcę podczas interwencji drogowych, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Skuteczne działania przyniosły wymierne efekty – w pierwszym półroczu kierujący pod wpływem alkoholu byli sprawcami 533 wypadków drogowych, w których zginęło 68 osób, a 641 zostało rannych. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku liczba wypadków zmniejszyła się o 78 (-12,8%), liczba ofiar śmiertelnych o 37 (-35,2%), a liczba rannych o 42 (-6,1%).

Pomimo tych pozytywnych statystyk, jazda pod wpływem alkoholu nadal stanowi poważne zagrożenie. Eliminacja nietrzeźwych kierowców z dróg jest priorytetem dla polskiej Policji. Każdy, kto siada za kierownicą pod wpływem alkoholu, stanowi potencjalne zagrożenie życia dla siebie i innych użytkowników dróg.

Akcja “TRZEŹWOŚĆ” na drogach Wielkopolski

Wczoraj na drogach Wielkopolski, od wczesnych godzin porannych, policjanci przeprowadzili akcję “TRZEŹWOŚĆ”. W jej ramach blisko 300 funkcjonariuszy w ciągu dwóch godzin przeprowadziło 21 tysięcy badań trzeźwości, ujawniając 60 nietrzeźwych kierowców. Podobne działania są prowadzone na terenie całego kraju. W pierwszym półroczu zatrzymano ponad 43 tysiące nietrzeźwych kierujących.

Prawne konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Przypominamy, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba prowadząca pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat. Jeśli sprawca był już wcześniej skazany za takie przestępstwo, grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Ponadto osoba prowadząca pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka może zostać ukarana aresztem lub grzywną nie niższą niż 2500 złotych. Sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów.

Apel do kierowców

Alkohol, nawet w niewielkiej ilości, zaburza percepcję wzrokową, ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, pogarsza koordynację ruchów i zmniejsza szybkość reakcji. Nie bądź zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Piłeś – nie jedź!

(SR)

Foto:Policja