Policja Czuwa nad Bezpieczeństwem na DK-2 i DK-68: Skuteczna Kontrola Kolejek TIR-ów

Policjanci każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa kierowców podróżujących drogami krajowymi DK-2 i DK-68, które prowadzą do granicy RP.

Stanowczo reagują na przypadki nieprzestrzegania przepisów przez kierowców ciężarówek, w tym na łamanie ograniczeń tonażowych i zakazu zatrzymywania się. Dzięki ich pracy utrzymuje się drożność dróg, a utworzone strefy buforowe minimalizują utrudnienia dla wszystkich użytkowników dróg, spowodowane przez kolejki TIR-ów oczekujących na wyjazd z kraju.

Codziennie, przez całą dobę, kilkudziesięciu policjantów czuwa nad bezpieczeństwem i porządkiem w rejonie kolejki. Prowadzą działania zarówno na stałych posterunkach, jak i w ramach patroli mobilnych. Szczególnie monitorowane są drogi lokalne, którymi kierowcy TIR-ów próbują omijać kolejki, nie stosując się do ograniczeń tonażowych oraz zakazu wjazdu i zatrzymywania się.

Aktualnie kolejka samochodów ciężarowych sięga około 40 km. Najbardziej newralgiczne miejsca, takie jak obwodnica Białej Podlaskiej oraz miejscowości Zalesie i Wólka Dobryńska, są zabezpieczone strefami buforowymi, gdzie parkowanie TIR-ów jest całkowicie zakazane.

Policjanci reagują na każde naruszenie prawa. W pierwszej połowie tego roku na kierowców ciężarówek nałożono ponad 2 500 mandatów karnych. Ujawniono również kilkadziesiąt przestępstw w rejonie kolejki, w tym przypadki kierowania w stanie nietrzeźwości, jazdy mimo cofniętych uprawnień oraz na zakazie, posługiwania się fałszywą dokumentacją przewozową, ingerencje w urządzenia pomiarowe, a także przerabianie znaków identyfikacyjnych pojazdów. Wszystkie te sprawy są objęte postępowaniami przygotowawczymi.

Każdego dnia policjanci dokładają wszelkich starań, by kolejki TIR-ów stanowiły jak najmniejsze zagrożenie i utrudnienie dla innych uczestników ruchu drogowego. Ich celem jest również zapobieganie blokowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych – dróg krajowych numer 2 i 68, które mają kluczowe znaczenie w skali międzynarodowej.

Dzięki zaangażowaniu i codziennej pracy policjantów, podróżujący tymi drogami mogą czuć się bezpiecznie, a ruch odbywa się płynnie, mimo wyzwań związanych z dużymi kolejkami samochodów ciężarowych na granicy.

Foto:Policja