Policja prowadzi działania „Prędkość” na drogach powiatu puławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa.

Dzisiaj na drogach powiatu puławskiego policja prowadzi intensywne działania kontrolne pod nazwą „Prędkość”.

Funkcjonariusze skupiają swoją uwagę na kontrolowaniu prędkości, stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierowców, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Głównym celem tych działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach oraz uświadomienie kierującym konsekwencji wykroczeń i przestępstw drogowych, które mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Policjanci szczególną uwagę zwracają na eliminowanie wykroczeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości, które stanowią jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Ponadto, kontrolowane są także zachowania kierowców dotyczące wyprzedzania w miejscach niedozwolonych oraz nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu. Niezwykle istotnym aspektem działań jest również sprawdzenie stanu trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego pojazdów.

Policja prowadzi działania „Prędkość” na drogach powiatu puławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa.
Foto:Policja