Pilne!!Mobilizacja wojskowa 2022. Wojsko zaczęło wzywać rezerwistów

PSE ogłosiło w komunikacie stan zagrożenia energetycznego w kraju który obowiązuje od 23 września od godziny 19 do godziny 21:00. Jest to standardowa procedura operatora zajmującego się przesyłem energetycznej w momencie,kiedy poziom nadwyżki produkcji który spada poniżej ustalonego poziomu.

 

Komunikat o ogłoszeniu okresów zagrożenia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00.

PSE S.A. opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyznaczenie skorygowanego obowiązku mocowego na stronie https://purm.pse.pl/ lub https://www.pse.pl/rynek-mocy-okresy-zagrozenia.

Podstawa prawna:

  • art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854),
  • § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym,
  • pkt. 16.1.3 regulaminu rynku mocy.

Ogłoszone okresy zagrożenia

Doba: 2022-09-23

Godzina okresu zagrożenia Data i godzina ogłoszenia POZ PRM WNJRM ΣOMn URJRM αSOM
MW MW MW MW MW
19:00 – 20:00 2022-09-23 10:55 20 586,017 2 033,433 2 822,835 23 311,796 0,000 0,8492102024
20:00 – 21:00 2022-09-23 10:55 20 345,013 1 994,504 2 679,479 23 311,796 0,000 0,8433514947

POZśrednie prognozowane zapotrzebowanie sieci w danym okresie zagrożenia

PRMwymagana w danym okresie zagrożenia nadwyżka mocy, określona zgodnie z postanowieniami IRiESP, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 ustawy Prawo energetyczne

WNJRMśrednia prognozowana moc dostarczana do sieci w danym okresie zagrożenia przez zasoby wytwórcze nieobjęte obowiązkami mocowymi

ΣOMnsuma obowiązków mocowych wszystkich jednostek rynku mocy objętych obowiązkami mocowymi w danym okresie zagrożenia

URJRMsuma niedyspozycyjności jednostek rynku mocy w danym okresie zagrożenia, wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt 16.6 Regulaminu Rynku Mocy

αSOMwspółczynnik określający w danym okresie zagrożenia wielkość skorygowanego obowiązku mocowego w odniesieniu do obowiązku mocowego, wyznaczony zgodnie ze wzorem:min {1, (POZ + PRM – WNJRM )/(ΣOMn – URJRM)}