Panele fotowoltaiczne – zagrożenie pożarowe! Naukowcy ostrzegają: montaż może prowadzić do poważnych konsekwencji!

Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych, aby obniżyć rachunki za prąd i zadbać o środowisko.

Niestety, badania norweskich naukowców wskazują na niepokojące zjawisko – niewłaściwy montaż paneli może znacząco zwiększyć ryzyko pożaru!

Problem tkwi w braku precyzyjnych regulacji w Polsce. Aż 90% instalacji fotowoltaicznych jest montowanych niezgodnie z zaleceniami, co naraża użytkowników na poważne zagrożenie.

Brak regulacji prowadzi do błędów montażowych

Najczęstszym błędem jest instalowanie paneli bezpośrednio na blachach trapezowych pokrytych polipropylenem. Taka praktyka jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ w przypadku pożaru ogień może szybko rozprzestrzenić się na całą konstrukcję dachu.

Badania przeprowadzone w 2021 roku przez norweskich naukowców wykazały, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma odległość paneli od powierzchni dachu. Instalacje montowane w odległości mniejszej niż 9 cm są uznawane za bezpieczne, natomiast powyżej 12 cm ryzyko pożaru znacząco wzrasta.

Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się ognia

Oprócz odległości paneli od dachu, na rozprzestrzenianie się ognia wpływają również inne czynniki, takie jak siła wiatru, kąt nachylenia dachu i materiały użyte do jego pokrycia. Niestety, brak precyzyjnych przepisów sprawia, że instalatorzy nie są zobowiązani do przestrzegania zaleceń producentów, co dodatkowo zwiększa ryzyko pożaru.

Konieczność wprowadzenia regulacji

W obliczu rosnącej popularności fotowoltaiki, konieczne jest pilne wprowadzenie precyzyjnych regulacji dotyczących montażu paneli. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i minimalizować ryzyko pożarów.

Oprócz regulacji prawnych, potrzebne są również dalsze badania naukowe nad dynamiką pożarów w instalacjach fotowoltaicznych. Opracowanie skutecznych strategii zapobiegania pożarom jest kluczowe dla bezpiecznego rozwoju tej gałęzi energetyki.

Pamiętaj!

Przed montażem paneli fotowoltaicznych upewnij się, że instalator przestrzega wszystkich zaleceń producenta i obowiązujących przepisów. Nie lekceważ ryzyka pożarowego, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z ekspertem.