Szpital dla dzieci łamie prawa pacjentów! Sąd: Ograniczenia odwiedzin małych pacjentów są nielegalne!

W ostatniej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) potwierdzono istotę prawa pacjenta do osobistego kontaktu z innymi osobami, nawet w warunkach szpitalnych.

Sprawa dotyczyła zakazu odwiedzin małych pacjentów w jednym z szpitali z powodu potencjalnego zagrożenia terrorystycznego. Decyzją z 18 kwietnia WSA odrzucił skargę szpitala na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta, uznając naruszenie zbiorowych praw pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił, że szpital narzucił “rażąco nadmierne ograniczenia” w prawie pacjentów do odwiedzin, co prowadziło praktycznie do zakazu odwiedzin. Sąd poparł to stanowisko, podkreślając, że prawa pacjentów są gwarantowane przez Konstytucję. Dodatkowo, podmiot leczniczy nie został upoważniony do ograniczania dostępu osób postronnych na podstawie przepisów dotyczących stopni alarmowych.

Ograniczenie prawa do odwiedzin może mieć miejsce jedynie w przypadku zagrożenia epidemicznego i musi być proporcjonalne oraz ograniczone jedynie do niezbędnego zakresu i czasu. Oznacza to, że zasady odwiedzin ustalone w szpitalu muszą być jasno określone i minimalnie ingerować w realizację praw pacjenta.

Jest to kolejna decyzja sądu, która podkreśla istotę prawa pacjenta do odwiedzin. Prawo to może być ograniczone jedynie w wyjątkowych sytuacjach, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i możliwości organizacyjne placówki medycznej. Jednocześnie, ograniczenia te nie mogą być arbitralne i muszą być jak najmniej uciążliwe dla pacjentów.

Warto podkreślić, że ograniczenia wprowadzone w czasie mniemanej pandemii nie mogą być przywrócone w formie całkowitego zakazu odwiedzin, co potwierdza istotę prawa pacjenta do osobistego kontaktu z bliskimi nawet w trudnych warunkach szpitalnych.