Urząd Dozoru Technicznego (UDT) przypomina o zbliżających się w całej Polsce kontrolach okresowych certyfikatów F-gazowych. Ich celem jest weryfikacja przedsiębiorstw pod kątem poprawności funkcjonowania, a także wsparcie ochrony środowiska.

 

Działania prowadzone przez UDT mają za zadanie zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania określonych urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia. Ogólnie, dozorem technicznym objętych jest ponad półtora miliona urządzeń technicznych, w tym te codziennego użytku: schody ruchome i dźwigi osobowe zwane potocznie windami. W przypadku, gdy urządzenie nie spełnia określonych przepisami warunków i jego użytkowanie może zagrażać życiu i zdrowiu, UDT odmawia wydania decyzji zezwalającej na dalszą eksploatację. Sprawdzaniu podlegają również zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

 

Kontrole okresowych certyfikatów F-gazowych

Fluorowane gazy cieplarniane, nazywane potocznie F-gazami, to substancje wpływające negatywnie na środowisko. Dlatego przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi przy urządzeniach zawierających F-gazy, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty wydawane przez UDT.

 

Przedsiębiorca, chcący pomyślnie przejść kontrolę, powinien zwrócić uwagę na aktualne wymagania zawarte w ustawie o SZWO i F-gazach czyli: dysponować odpowiednim sprzętem, a także posiadać procedury, system dokumentowania wykonywanych czynności i zatrudniać certyfikowany personel.

 

Okresowe kontrole F-gaz są bezpłatne i przeprowadzane przynajmniej raz na 7 lat, więc w pierwszej kolejności powinny przygotować się firmy, które uprawnienia otrzymały w latach 2016-2017. Nie trzeba składać żadnych wniosków a  inspektorzy UDT sami kontaktują, żeby ustalić  termin wizyty.

 

 

Inspekcje i kontrole UDT

W tym roku inspektorzy UDT przeprowadzili już ponad 0,7 mln inspekcji oraz ponad 450 niezapowiedzianych kontroli z przestrzegania przepisów o dozorze technicznym. Obejmują one większość gałęzi przemysłu m.in.: elektrownie i elektrociepłownie, zakłady chemiczne, fabryki i place budowy. Badaniami objęte są również wesołe miasteczka – w tym roku inspektorzy zbadali już ponad 750 urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych.