Pilne!!Mobilizacja wojskowa 2022. Wojsko zaczęło wzywać rezerwistów

Pilne!!! Mobilizacja. Jeden z użytkowników portalu Wykop.pl podzielił się informacją, że dostał wezwanie od Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, w celu odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Internauta podkreślił przy tym, że „jest zwykłym cywilem”, a jego jedyny kontakt z wojskiem był podczas komisji wojskowej po ukończeniu 18 roku życia.

Wezwany do wojska na obowiązkowe ćwiczenia

— Zgodnie z wezwaniem, które ostatnio otrzymałem, stawiłem się dziś w jednostce WCR Sieradz. Nie było żadnych badań – kategoria A wystarczająco orzeka o zdolności do odbywania służby — przekazał użytkownik Wykopu. — Poinformowano także, że ćwiczenia wojskowe kończą się przysięgą wojskową. Przypominam, że jestem zwykłym cywilem, a moim jedynym kontaktem z wojskiem do tej pory była komisja wojskowa! — zaznacza.

Mężczyzna opisuje, że sytuacja ta ma związek z ustawą o obronie Ojczyzny z 2022 roku.

Jak wyglądała wizyta w Wojskowym Centrum Rekrutacji?

W dalszej części wpisu internauta postanowił opisać swoją wizytę w WCR.

— Otrzymałem do wypełnienia kartkę, którą musimy uzupełnić o swoje dane, dane małżonka i dzieci, wykształcenie, posiadane uprawnienia (prawo jazdy, wózek widłowy itd), wymiary dłoni/głowy/szyi/buta (dostajemy centymetr do pomiarów), grupę krwi, wadę wzroku — relacjonuje. — I… to tyle. Możemy także na tym etapie złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu do WCR w dniu stawienia się. Dostajemy do podpisania kartę powołania, na której jest informacja o terminie ćwiczeń (od 27.03.2023 do 28.04.2023) oraz adresie jednostki — podkreśla.

595870386151594541683878 1669887262zkfktwoNEQgmqDbVqcSx0W
sc;wykop

Brak planu ćwiczeń

Mężczyzna podkreślił, że nie wie, jak będą wyglądać wspomniane ćwiczenia, ponieważ nigdzie nie udostępniono ich planu.

— Oprócz ogólnego szkolenia (w tym obsługa broni), ma być ono również przeprowadzone pod kątem specjalistycznym. W biurze nie mają żadnych innych szczegółów i nie wiedzą jak dokładnie będzie to wyglądać (a przynajmniej tak twierdzą) — poinformował użytkownik Wykopu. — Całe ćwiczenia odbędą się na terenie jednostki w Sieradzu. Weekendy prawdopodobnie będą wolne i będzie można wrócić do domu, ale nie jest to jeszcze pewne i będzie zależało od dowódcy — zaznacza. 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu wyjaśnia

Sprawę postanowił wyjaśnić portal salon24 dzwoniąc do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, w celu potwierdzenia krążących po mediach społecznościowych informacji. Podczas rozmowny portal postanowił zapytać m.in. o to, czy ustawa o obronie Ojczyzny umożliwia powołanie na ćwiczenia cywila, który wcześniej nie miał żadnej styczności z wojskiem.

„Odpowiedzi udzieliła nam kapitan Dominika Kwaczyńska, która podkreśliła, że zarówno „ustawa o obronie Ojczyzny i rozporządzenie o ćwiczeniach wojskowych daje możliwość powołania osób, które nigdy nie były żołnierzami”. Dalej Kwaczyńska poinformowała, że chodzi tylko i wyłącznie o osoby, które „spełniają warunki”, czyli posiadają specjalne wyszkolenie lub „techniczne wykształcenie na potrzeby sił zbrojnych”.” – relacjonuje portal salon24.pl

Powołania otrzymane przez osoby, które wcześniej nie miały styczności z wojskiem, dotyczą „obowiązkowych ćwiczeń wojskowych”.

— Takie osoby będą szkolone w wymiarze 33 dni, następnie szkolenie kończy się przysięgą wojskową, więc te osoby zostaną docelowo żołnierzami rezerwy, o konkretnych specjalnościach wojskowych — powiedziała kapitan Kwaczyńska.

Na pytanie o to, czy zatem nie wystarczy jedynie kategoria A, uzyskana podczas komisji wojskowej, by zostać powołanym na ćwiczenia usłyszeliśmy, że „przede wszystkim taka kategoria jest wymagana” oraz osoba powołana „musi zostać wytypowana w tej konkretnej specjalności, którą ma w pracy cywilnej”.

A teraz co do samego stawienia się – cały proces jest krótki.

Obowiązek świadczeń w razie mobilizacji

Art. 637 Ustawy o obronie ojczyzny stanowi, że osoby podlegające obowiązkowi świadczeń osobistych mogą być w każdym czasie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny powołane do wykonania różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa. Czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo 7 dni.

Czy można zmobilizować kobiety do wojska?

Kobiety nie podlegają powołaniu do wojska  w razie mobilizacji jednak ustawa przewiduje wyjątek dla kobiet o określonych kwalifikacjach zawodowych (przede wszystkim medycznych).

Do kwalifikacji wojskowej (z potencjalną możliwością powołania do wojska w razie mobilizacji) są zobowiązane kobiety będące absolwentkami lub studentkami ostatniego roku na kierunkach:

  • analityka medyczna,
  • farmacja,
  • lekarski,
  • lekarsko-dentystyczny,
  • pielęgniarstwo,
  • psychologia,
  • ratownictwo medyczne,
  • weterynaria.

Regulacja w kwestii powoływania kobiet do wojska ze względu na zawód dotyczy również szkół innych niż wyższe.

Kto nie podlega mobilizacji?

Przede wszystkim, nie można zmobilizować do wojska osób niezdolnych do służby wojskowej z powodów zdrowotnych. Jednocześnie przepisy wymieniają określone grupy wyłączone z powołania w razie mobilizacji ze względu na stanowiska. Wyłączenia dotyczą m.in. grup takich jak:

  • posłowie, senatorowie, radni
  • służby mundurowe inne niż wojsko

sc;salon24