CDC przyznaje, że po szczepieniach mRNA na Covid-19 ryzyko chorób serca wzrasta o 13 200%.

Dwie czołowe agencje zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych przeprowadziły wspólne badanie, które wykazało, że ryzyko rozwoju autoimmunologicznej choroby serca wśród „w pełni zaszczepionych” na koronawirusa z Wuhan (Covid-19) jest szokująco o 13 200 procent wyższe niż wśród osób nieszczepionych.

 

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) odkryły, że w porównaniu z podstawowym ryzykiem w całej populacji ryzyko zapalenia mięśnia sercowego jest 133 razy większe u tych, którzy przyjęli zastrzyki mRNA zarówno Pfizer-BioNTech jak i Moderny.

 

Naukowcy z kilku najlepszych uniwersytetów i szpitali w całej Ameryce przyczynili się do badania, które zostało opublikowane w Journal of the American Medical Association (JAMA).

 

Korzystając z danych z rządowego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek (VAERS), CDC i FDA zidentyfikowały 1626 przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które zostały sprawdzone krzyżowo, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z oficjalną definicją zapalenia mięśnia sercowego CDC.

 

Na tej podstawie naukowcy ustalili, że szczepionka mRNA wysokiego ryzyka to szczepionka produkowana przez firmę Pfizer-BioNTech, co oznacza, że jest ona najbardziej niebezpieczna pod względem potencjalnych skutków zdrowotnych.

 

Szczepienia firmy Pfizer, zgodnie z danymi dostarczonymi do VAERS, spowodowały 105,9 przypadków zapalenia mięśnia sercowego na milion dawek po drugiej dawce u mężczyzn w wieku 16 i 17 lat. W grupie wiekowej 12-15 u mężczyzn po drugiej dawce wystąpiło 70,7 przypadków zapalenia mięśnia sercowego na milion dawek.

 

Grupa wiekowa mężczyzn od 18 do 24 lat miała najwyższe ryzyko, wynoszące 52,4 przypadków na milion w przypadku firmy Pfizer i 56,3 przypadków na milion w przypadku firmy Moderna. Mediana czasu do wystąpienia objawów wynosiła zaledwie dwa dni dla obu szczepionek.

VAERS wychwytuje tylko około 1% negatywnych odczynów poszczepiennych.

Jak wykazały poprzednie badania, zdecydowana większość około 82 procent, problemów z sercem po szczepieniach na Covid-19 występuje u mężczyzn. W zdecydowanej większości przypadków, około 96 procent, osoby z zapaleniem mięśnia sercowego musiały być hospitalizowane, a w większości przypadków były leczone niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

 

Do czasu wypisu ze szpitala 87 procent hospitalizowanych zauważyło ustąpienie objawów, przynajmniej na początku. Nie wiadomo, na co ci ludzie mogą cierpieć z biegiem lat, zwłaszcza w podeszłym wieku.

 

Wśród najczęściej zgłaszanych objawów są:

  •    ból w klatce piersiowej, ucisk lub dyskomfort (89 procent)
  •    duszność (30 procent)
  •    nieprawidłowe wyniki EKG (72 procent)
  •    nieprawidłowe wyniki MRI serca (72 procent)

 

Uznając silny i niezaprzeczalny związek pomiędzy szczepieniami na Covid-19 a chorobami serca, CDC rozpoczęło aktywny program nadzoru nad nastolatkami i młodymi dorosłymi, aby monitorować ich zdrowie po incydentach chorób serca.

 

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK