Kontrola przewozów na aplikację.

Pojazdy i kierowców świadczących usługi przewozowe “na Aplikację” kontrolowaliśmy w Lublinie i Świdniku.

Sprawdzaliśmy posiadanie wymaganych licencji na przewóz osób, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny i wyposażenie pojazdów.

Celem kontroli kierujących, wykonujących odpłatny przewóz osób “na Aplikację” było ujawnianie nieprawidłowości w okazjonalnym przewozie osób, a także eliminowanie kierowców, będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Kontrole przeprowadzili w piątek policjanci lubelskiej i świdnickiej drogówki. W działaniach na ulicach Lublina oraz Świdnika wsparli nas inspektorzy transportu drogowego oraz funkcjonariusze straży granicznej.

Za pomocą policyjnych systemów weryfikowaliśmy każdego zatrzymywanego do kontroli kierującego pod kątem osób poszukiwanych,  nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju lub takich, które mają zakaz prowadzenia pojazdów czy brak uprawnień. Z kolei funkcjonariusze Straży Granicznej za pomocą specjalistycznych urządzeń sprawdzali autentyczność dokumentów.

Sprawdzaliśmy także stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, oraz sposób, w jaki przewożeni byli pasażerowie.

Łącznie  przeprowadziliśmy kontrole 40 pojazdów “na aplikację”. W 23 przypadkach dokonaliśmy kontroli bagażu. Wobec stwierdzonych nieprawidłowości na kierujących nałożyliśmy 7 mandatów karnych. Do sądu skierowaliśmy dwa wnioski o ukaranie, zatrzymaliśmy 1 dowód rejestracyjny.

Takie kontrole prowadzone będą przez policjantów cyklicznie.