Poczta Polska Wprowadza Innowacyjny Skaner, Pozwalając na Niezauważalną Kontrolę Zawartości Paczek.

Poczta Polska, mając na uwadze rosnący handel międzynarodowy i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, wprowadza zaawansowany skaner 3D do swojej sortowni paczek.

Nowoczesne narzędzie pozwoli na szybką i precyzyjną kontrolę zawartości przesyłek, umożliwiając wykrywanie nielegalnych przedmiotów i substancji, takich jak broń, wyroby tytoniowe czy alkohol. Wdrożenie zaplanowano na luty 2024 roku.

Kontrola bezinwazyjna przyczyni się do lepszej ochrony interesów krajowych, eliminując potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Dzięki zaawansowanej technologii widoku trójwymiarowego, skaner będzie w stanie wykryć nawet sprytnie ukryte przedmioty. To kluczowe narzędzie w walce z nielegalnym przemytem i ochronie praw konsumentów.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu sortowania i kontroli paczek stanowi wielowymiarową korzyść dla społeczeństwa. Zapewnia to większe zaufanie do systemu dostawy, wspiera międzynarodową współpracę w zwalczaniu przestępczości oraz przyczynia się do poprawy wizerunku kraju na arenie międzynarodowej.

Poczta Polska dąży do utrzymania bezpieczeństwa granic i zapobiegania szarej strefie handlu międzynarodowego. Wdrażając nowoczesne technologie, agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne zyskują potężne narzędzie do ochrony społeczeństwa i skutecznego zwalczania działań przestępczych związanych z przesyłkami.