Skuteczne działania przeciw brawurowym kierowcom - Policja podejmuje weekendową interwencję

W miniony weekend na terenie powiatu puławskiego przeprowadziliśmy kolejne działania Stop Agresji na Drodze. Podczas akcji zwracaliśmy szczególną uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców oraz stan techniczny pojazdów.

Na celowniku byli przede wszystkim kierowcy, którzy swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników dróg oraz zakłócają spoczynek nocny, hałasując na ulicach zmodyfikowanymi pojazdami.