Ostrzeżenie! Zen.com – Alarmujące Sygnały: Piramida Finansowa czy prawdziwa innowacja?

Zen.com, polska firma oferująca usługi finansowe, zdobyła pewną popularność, ale zdaniem wielu użytkowników, kryje za pozorną innowacyjnością poważne ryzyko.

Wiele osób zgłasza problemy związane z bezpieczeństwem swoich danych osobowych, a także z utratą dostępu do swoich środków finansowych. Czy Zen.com to rzeczywiście innowacyjna platforma, czy może ukryta piramida finansowa?

Wyłudzanie Danych i Piramida Finansowa?

1. Wyłudzanie Danych: Wielu użytkowników skarży się na praktyki Zen.com związane z wyłudzaniem danych osobowych. Istnieje obawa, że firma może nadużywać zebranych informacji, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo użytkowników.

2. Blokada Kont: W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o blokadach kont bez żadnego ostrzeżenia czy powiadomienia. To działanie budzi obawy, zwłaszcza gdy użytkownicy nie mają dostępu do swoich środków finansowych.

3. Reset Kont: Wiele skarg dotyczy resetowania kont, co oznacza utratę dostępu do historii transakcji, środków na koncie i innych danych. To nie tylko uderza w transparentność, ale również sprawia, że użytkownicy tracą zaufanie do firmy.

4. Licencja Bankowa na Litwie: Chociaż Zen.com reklamuje się jako polska firma, to jednak działa na Litwie. Brak polskiego nadzoru finansowego nad działalnością firmy budzi obawy wśród klientów.

5. Brak Nadzoru Polskiego Urzędu Nadzoru Finansowego: Mimo posiadania europejskiej licencji bankowej, brak nadzoru ze strony Polskiego Urzędu Nadzoru Finansowego sprawia, że użytkownicy są pozostawieni na pastwę losu, bez lokalnego wsparcia i kontroli.

Ostrzeżenie dla Potencjalnych Klientów

Powyższe sygnały budzą poważne obawy i stawiają pod znakiem zapytania rzetelność i bezpieczeństwo korzystania z usług Zen.com. Potencjalni klienci powinni rozważyć ryzyko związane z zaufaniem finansowym tej firmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę doniesienia o utracie dostępu do kont i środków finansowych.

Ostrzegamy przed pochopnym zakładaniem kont w Zen.com i przekazywaniem środków finansowych bez dogłębnej analizy ryzyka. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych danych i finansów powinno być zawsze priorytetem.

UAB ZEN.COM d.(‘ZEN “Global UAB”)

Kategoria: Działalność transgraniczna podmiotów zagranicznych (z EOG) – podmioty nienadzorowane przez KNF