Nowa opłata dla operatorów telekomunikacyjnych: wyższe ceny dla użytkowników?

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, który zakłada znaczący wzrost opłaty telekomunikacyjnej dla operatorów.

Ta inicjatywa wywołuje szerokie kontrowersje w branży, a eksperci ostrzegają, że ostatecznie koszty mogą być przeniesione na użytkowników.

Pięciokrotny wzrost opłaty

Według planowanych zmian, stawka opłaty telekomunikacyjnej ma wzrosnąć pięciokrotnie – z 0,05% do 0,25% rocznych przychodów firm telekomunikacyjnych. Tak drastyczny wzrost budzi obawy operatorów, którzy obawiają się konieczności przeniesienia tych wydatków na klientów.

Uzasadnienie Ministerstwa Cyfryzacji

Resort Cyfryzacji tłumaczy podwyżki faktem, że obecna stawka opłaty pozostaje niezmieniona od 2004 roku. Wpływy z tej daniny w 2022 roku wyniosły jedynie 19,6 mln zł, podczas gdy wydatki UKE i ministerstwa na zadania telekomunikacyjne były ponad trzykrotnie wyższe. Resort szacuje, że po wprowadzeniu zmian w 2024 roku wpływy z opłaty telekomunikacyjnej mogą wzrosnąć do około 90 mln zł.

Protesty branży

Projekt nowej ustawy spotkał się z ostrym protestem wielu organizacji branżowych, m.in. PIIT, PIKE, KIGEiT, Mediakom, KIKE oraz Fundacji Open Allies. Uważają oni, że proponowane podwyżki są nieuzasadnione i niepożądane, a lepszym rozwiązaniem byłoby wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego, co samoistnie zwiększyłoby wpływy z opłaty.

Obawy operatorów

Operatorzy telekomunikacyjni obawiają się, że:

  • Podwyżki opłat negatywnie wpłyną na konkurencyjność polskiego rynku telekomunikacyjnego.
  • Utrudnią inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę.
  • Spowodują wzrost cen usług dla użytkowników.

Brak ułatwień w zmianie umów

Operatorzy telekomunikacyjni krytykują również brak ułatwień w zmianie umów z abonentami w celu dostosowania cen usług. Europejski kodeks łączności elektronicznej dopuszcza taką możliwość, ale interpretacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skutecznie utrudniają jej wykorzystanie.

Pod znakiem zapytania

Zmiany w ustawie Prawo komunikacji elektronicznej budzą wiele obaw. Podniesienie opłat dla operatorów może mieć istotny wpływ na ceny usług telekomunikacyjnych, co stawia pod znakiem zapytania dostępność i przystępność cenową dla klientów. Czy podniesienie opłat będzie nieuniknione? Ostateczna decyzja zależy od władz i odzewu społecznego na te kontrowersyjne zmiany.