Zmiany na szczycie Bogdanki: Nowe kierownictwo po odwołaniach w zarządzie i radzie nadzorczej.

Rada nadzorcza spółki Bogdanka podjęła decyzję o odwołaniu prezesa Kasjana Wyligały oraz dwóch zastępców prezesa – Dariusza Dumkiewicza oraz Adama Partyki.

Decyzja ta została ogłoszona w komunikacie prasowym wydanym przez Bogdankę. Na czas tymczasowego wykonywania obowiązków prezesa został wyznaczony Sławomir Krenczyk, który jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

Zmiana na stanowiskach kierowniczych w Bogdance ma miejsce w kontekście wcześniejszych przetasowań także w radzie nadzorczej, gdzie sześcioro członków zostało wymienionych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Bogdanka, uznawana za “najlepszą polską kopalnię”, znalazła się w świetle medialnym również jako “Eldorado górnictwa”.

W 2023 roku Bogdanka osiągnęła rekordowy zysk netto wynoszący 687,1 mln złotych, co potwierdzało stabilność i efektywność zarządzania w spółce. Planowane wydobycie na 2024 rok szacowane jest na około 9 mln ton węgla handlowego, co stanowi ambitny cel dla przedsiębiorstwa.

W minionym roku produkcja węgla handlowego wyniosła 7,05 mln ton, z czego sprzedano 6,7 mln ton. Osiągnięcie celów produkcyjnych potwierdzało skuteczność działań podejmowanych przez spółkę.

Lubelski Węgiel Bogdanka, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 roku, jest częścią Grupy Kapitałowej Enea, która posiada niemal 65 procent akcji kopalni. W piątkowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Enea miała 95 procent głosów.

Odwołania w zarządzie oraz rady nadzorczej Bogdanki stanowią istotne zmiany w strukturze kierowniczej spółki, które mogą wpłynąć na jej dalszy rozwój i strategię działania. Jednakże, zyski osiągane przez spółkę oraz jej pozytywna reputacja na rynku sugerują, że Bogdanka pozostaje solidnym graczem na rynku górniczym.