Rząd stanu Connecticut ostrzega

Rząd stanu Connecticut potajemnie informuje pracowników na temat szkodliwości szczepionek na COVID-19

Dziś przedstawiamy szokującą historię na temat szczepionek przeciwko COVID-19, rządzie Connecticut i otwartym przyznaniu tego, że szczepionki zawierają niebezpieczne, a nawet śmiertelne substancje (m.in. białka Spike), które jak udokumentowano powodują uszkodzenia naczyń u ludzi.

 

To wszystko jest jawne i opisane w pokazanych poniżej dokumentach rządowych stanu Connecticut, które przyznają, że te szczepionki mogą być zabójcze.

 

Oryginalne dokumenty omawiane w tym artykule można znaleźć pod następującymi linkami: PDFPDF

 

Formularz dotyczący badań przed szczepieniem – V20 – witryna rządu stanu Connecticut.

 

Lista składników szczepionki Covid-19 i propaganda nt. białek Spike – witryna rządu stanu Connecticut.

 

W tych dokumentach znajdziesz zadziwiające oświadczenia rządu Connecticut. Na początek spójrz na poniższą grafikę, która pokazuje stwierdzenia rządu Connecticut, że białko w szczepionce jest „nieszkodliwym białkiem”, mimo że opublikowane przez Salk Institute badania pokazują, że to „białko uszkadza komórki”.

 

 

 

 

Badania opublikowane w czasopiśmie Circulation Research skonkludowane są następująco: „… pokazujemy, że samo białko Spike może uszkadzać komórki śródbłonka naczyniowego poprzez regulację w dół ACE2 i w konsekwencji zahamowanie funkcji mitochondriów”. Jak wyjaśnia dalej Salk Institute, „… jest to pierwsze badanie, które pokazuje, że uszkodzenie następuje, gdy komórki są narażone na samoistne działanie białka Spike”. W ten sposób rząd Connecticut okłamuje swoich obywateli i zachęca ich do wstrzyknięcia czegoś, co spowoduje rozległe problemy zdrowotne, a nawet śmierć:

 

Jednym ze składników szczepionki na Covid-19 jest SM-102, toksyczna substancja, o której wiadomo, że jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt

 

Ten kolejny fragment propagandy rządu Connecticut ujawnia, że ​​szczepionka Moderna mRNA zawiera składnik znany jako „SM-102”, który jest dobrze udokumentowany jako toksyczny dla ludzi i zwierząt.

 

 

 

Informacje na ten temat toksyczności SM-102 możesz znaleźć wykorzystując dowolną wyszukiwarkę.

 

Kolejny dokument „Lista kontrolna szczepionek” potajemnie ostrzega pracowników służby zdrowia, że ​​szczepionka może ich zabić, a nie przekazuje się tych informacji opinii publicznej.

 

W tym trzecim, szokującym przykładzie na to co robi rząd Connecticut w zakresie propagandy szczepionkowej, zmusza on pracowników służby zdrowia do podpisania szczegółowego ostrzeżenia / zrzeczenia się praw, które przyznaje, że szczepionka może ich zabić. Zobacz pełny dokument poniżej.

 

Treść oświadczenia „Uważam, że korzyści przewyższają ryzyko i dobrowolnie przyjmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie reakcje, które mogą wyniknąć z otrzymanego przeze mnie szczepienia (-eń)… Ani ośrodek zapewniający masowe szczepienia, ani żadna ze Zwolnionych Stron nie będą w żadnym momencie ani w żadnym w jakimkolwiek zakresie, ponosić odpowiedzialności lub w jakikolwiek sposób odpowiadać za jakiekolwiek straty, obrażenia, śmierć lub szkody poniesione lub poniesione przez jakąkolwiek osobę w dowolnym czasie w związku lub w wyniku tego programu szczepień lub podawania szczepionek opisanych powyżej.”

 

Ten sam dokument ostrzega pracowników służby zdrowia, że ​​ryzyko reakcji anafilaktycznych jest tak wysokie, że „leczenie ciężkich reakcji alergicznych” musi być dostępne we wszystkich ośrodkach gdzie prowadzi się masowe szczepienia.

 

 

 

 

Ponadto niniejszy dokument ujawnia znane działania niepożądane szczepionek przeciwko COVID-19, wyjaśniając, że obejmują one:

  •     Uczucie zbliżającej się śmierci
  •     Utrata przytomności
  •     Dezorientacja, zagubienie, słabość
  •     Biegunka, nudności, wymioty
  •     Migotanie świateł, widzenie tunelowe.
  •     Zmiany słuchu / utrata słuchu

 

Tabele zawarte w dokumencie pokazują też, że w przypadku większości wymienionych działań niepożądanych stan Connecticut zaleca kontynuowanie podawania drugiej dawki szczepionki, nawet jeśli pierwsza dawka spowodowała te dziwne reakcje.

 

 

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK

 

 

(przypis PrisonPlanet.pl

Te informacje mają swoje odzwierciedlenie i potwierdzenie w ilości uszkodzeń i śmierci po podaniu szczepionek na Covid -19. Około pół miliona osób w Europie doznało uszkodzeń zdrowia a ponad 10.000 zmarło. Jak wiadomo te oficjalne dane te muszą być pomnożone ponieważ tylko 10% NOP-ów jest rejestrowanych w tych oficjalnych bazach danych. Tym samym mamy około milion zabitych i 50 milionów uszkodzonych przez te zabójcze preparaty.

 

naturaldie