Wycofanie produktów Bio

Animex poinformował GIS o wycofaniu z obrotu produktu spożywczego:Boczek mocno wędzony,oraz Boczek wędzony szeroki. To już kolejny komunikat tej firmy w tym roku o skażeniu żywności zakazanymi i niebezpiecznymi substancjami. 

Tlenek etylenu jest skalsyfikowany w unijnym rozporządzeniu jako substancja 1B – oznacza to jej rakotwórczość, mutagenność lub szkodliwy wpływ na rozrodczość. Długotrwały kontakt z dużymi ilościami substancji może powodować bóle głowy, mdłości, wymioty, biegunkę, trudności w oddychaniu i oparzenia skóry.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Animex Foods Sp. z o.o., ul. T. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa wycofaniu wyprodukowanego przez nią boczku ze względu na zastosowanie do jego produkcji mieszanki przypraw zanieczyszczonej tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

W związku z powyższym Animex Foods Sp. z o.o., ul. T. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, Oddział w Starachowicach, ul. Krańcowa 4, 27 – 200 Starachowice, WNI 26110201 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mieszanki przypraw, zdecydował o wycofaniu następujących produktów wprowadzonych do obrotu*:

Produkt

Nr partii

Termin przydatności do spożycia

BOCZEK MOCNO WĘDZONY

 

3250609620

06.08.2021

3250607932

28.07.2021

3250609540

06.08.2021

3250610011

11.08.2021

3250610005

06.08.2021

3250607934

28.07.2021

3250608999

28.07.2021

3250610013

11.08.2021

3250608254

29.07.2021

3250608919

04.08.2021

3250608829

03.08.2021

3250609417

06.08.2021

BOCZEK WĘDZONY PARZONY SZEROKI

3250607301

25.07.2021

3250608368

01.08.2021

*Produkty podlegające wycofaniu – wyłącznie partie wskazane w powyższej tabeli – zostały wprowadzone do obrotu w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży „na wagę” na stoiskach mięsnych.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Inspekcja Weterynaryjna w porozumieniu z producentem podjęła natychmiastowe działania, podczas których ustaliła ilość produktu wprowadzonego na rynek.

Zakład niezwłocznie poinformował swoich odbiorców i klientów o wycofaniu z rynku kwestionowanego produktu. Producent poinformował o wycofaniu produktów również za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w tym komunikacie.