Polski żołnierz pełniący służbę na granicy zdezerterował na Białoruś. Żołnierz służył w 16 pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej– uciekł na Białoruś i poprosił o azyl władze Białoruskie.

MON pokazuje jak obozowisko migrantów wygląda na tą chwilę.

Do Mińska przybywają kolejni migranci tygodniowo ok.2000 osób.