Dofinansowanie z RFRD – Biała Podlaska. Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk wręczyli symboliczny czek prezydentowi Miasta Biała Podlaska Michałowi Litwiniukowi z dofinansowaniem inwestycji infrastrukturalnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 Dzięki środkom finansowym w wysokości 2 929 781,84 zł zostanie zrealizowane zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Sidorskiej na odcinku od granicy Miasta do Al. Solidarności”. Podczas spotkania, które odbyło się dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, wojewoda, prezydent i skarbnik Miasta Biała Podlaska podpisali też umowę o dofinansowanie.
 
W ramach RFRD na rok 2021 na województwo lubelskie przypadło ponad 289 mln zł: w przypadku dróg powiatowych to 190, 9 mln zł, a dróg gminnych 98,7 mln zł. Do dzisiaj, 3 grudnia 2021 r. Urząd Wojewódzki w Lublinie podpisał umowy na 51 zadań powiatowych i 159 zadań gminnych w ramach RFRD na rok 2021 r.