Nowy wóz Strażacki dla Druchów z Wojciechowa.

Nowy wóz Strażacki dla Druchów z Wojciechowa.

Kilka dni temu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie w województwie lubelskim trafił nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek druhów to Volvo FL280 4×4 z zabudową firmy Bocar, która została wyposażona między innymi w zbiornik wody o pojemności 4200 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, armaturę wodno-pianową, agregat prądotwórczy, sprzęt ratownictwa technicznego, pilarki, sprzęt burzący, motopompę, wentylator oddymiający itp.

Kosztował nieco ponad 800 tysięcy złotych. Środki na jego pochodziły z budżetu gminy Wojciechów, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część środków wyłożyła sama jednostka.

Volvo zastąpiło w jednostce 8-letni samochód GBA 3/24 MAN/Moto-Truck, który został przekazany jednostce OSP Wojciechów-Kolonia Pierwsza.

     Nowy wóz Strażacki dla Druchów z Wojciechowa.

Nowy wóz Strażacki dla Druchów z Wojciechowa.


Nowy wóz Strażacki dla Druchów z Wojciechowa.
Nowy wóz Strażacki dla Druchów z Wojciechowa.


Źródło:remiza.pl