W związku ze skargą konsumenta na obecność fragmentu szkła w napoju Firma Premium Foods Katarzyna Ślusarczyk Sp. z o.o. postanowiła wycofać z obrotu określoną partię produktu w związku ze skargą konsumenta na obecność fragmentu szkła w napoju. Szczegóły dotyczące produktu oraz działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli są następujące:

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa: Bąbelkowa Porzeczka – lemoniada porzeczkowa z młodym jęczmieniem

Numer partii: 04.2024 L.03.28.A

Data minimalnej trwałości: 30.04.2024

Producent: Premium Foods Katarzyna Ślusarczyk Sp. z o.o, Traugutta 27, 42-110 Wąsosz Dolny, Popów

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent rozpoczął proces wycofania napoju Lemoniada Porzeczkowa od odbiorców.

Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z producentem prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitoruje proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu z partii wskazanej w komunikacie.